ปัญหาความหลากหลายทางเพศ (LGBT)

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการสัมมนาทางวิชาอุศูลุดดีน หัวข้อ LBGT และโรคซึมเศร้า ปัญหาวัยรุ่นที่มุสลิมมองข้าม โดยสาขาวิชาอุศูลุดดีน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มี ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวนำรายการและเปิดพิธี ตามด้วย นพ.มูฮำหมาด ละไบจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้มองถึงปัญหาการสื่อสารกับสมาชิกภายในครอบครัว ที่อาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการดูแลลูก และมาถึงช่วงของการสัมมนา  มีวิทยากรนำโดย นพ.ดำรงค์ แวอาลี หัวหน้าฝ่ายจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และผศ.ดร.อิบรอเฮม สือแม อาจารย์ประจำคณะ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับสภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพและสาเหตุเบื้องต้นในเชิงสรีระวิทยา และมุมมองในมิติของอิสลามที่ถือเป็นบททดสอบของบุคคลเหล่านี้ที่ต้องก้าวข้ามให้จงได้ เพื่อความพึงพอใจของอัลลอฮฺในที่สุด

fn630204n1p1

fn630204n1p2

fn630204n1p3

กด Play เพื่อชมคลิป

 

Pin It