Lembaga Pentadbir

Assoc. Prof. Dr.Ismail Lutfi Japakiya

Rektor Universiti Fatoni

Contacts

Asst. Prof. Dr.Ahmad Umar Japakiya

Timbalan Rektor Universiti Fatoni

Contacts

Asst. Prof. Dr.Sukree Langputeh

Timbalan Rektor bahagian Hubungan Antarabangsa dan Alumni

Contacts

Mr. Soleh Talek

Timbalan Rektor bahagian Urusan Khas dan Pelaburan

Contacts

Assoc. Prof. Dr. Zakariya Hama

Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan

Contacts

MR. Shafai'i Baru

Timbalan Rektor bahagian Pentadbiran dan Harta

Contacts

Dr.Noordin Abdullah Dagorha

Timbalan Rektor bahagian Perkhidmatan Masyarakat

Contacts

Asst. Prof. Dr. Mazlan Sulong

Timbalan Rektor bahagian Perancangan dan Jaminan Kualiti

Contacts

Dr. Abdullah Uma

Timbalan Rektor bahagian Pembangunan Pelajar

Contacts