กล่องยังชีพ อิฟตอร เพื่อบุคลากร

by Adnmin
in FTUNews

 

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดย ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 18/2563 ได้รับมอบกล่องอาหารและผลอินทผาลัมจากรัฐบาลประเทศคูเวตและซาอุดิอาระเบียผ่านสถานฑูตของทั้งสองประเทศ นำไปแจกจ่ายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นอาหารอิฟตอร (Iftar Soim) ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮศ.1441

การแจกจ่ายให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การสวมหน้กากปิดปากปิดจมูก การล้ำงมือด้วยเจลอัลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่าง และทางเข้าออกตามที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

fn630505n1p6fn630505n1p2

fn630505n1p4fn630505n1p3

fn630505n1p1fn630505n1p5

 

 

ปัญหาความหลากหลายทางเพศ (LGBT)

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการสัมมนาทางวิชาอุศูลุดดีน หัวข้อ LBGT และโรคซึมเศร้า ปัญหาวัยรุ่นที่มุสลิมมองข้าม โดยสาขาวิชาอุศูลุดดีน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มี ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวนำรายการและเปิดพิธี ตามด้วย นพ.มูฮำหมาด ละไบจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้มองถึงปัญหาการสื่อสารกับสมาชิกภายในครอบครัว ที่อาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการดูแลลูก และมาถึงช่วงของการสัมมนา  มีวิทยากรนำโดย นพ.ดำรงค์ แวอาลี หัวหน้าฝ่ายจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และผศ.ดร.อิบรอเฮม สือแม อาจารย์ประจำคณะ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับสภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพและสาเหตุเบื้องต้นในเชิงสรีระวิทยา และมุมมองในมิติของอิสลามที่ถือเป็นบททดสอบของบุคคลเหล่านี้ที่ต้องก้าวข้ามให้จงได้ เพื่อความพึงพอใจของอัลลอฮฺในที่สุด

fn630204n1p1

fn630204n1p2

fn630204n1p3

กด Play เพื่อชมคลิป

 

ฟุตบอลกระชับมิตรอาเซี่ยน

by Adnmin
in FTUNews

University Islam Riau Indonesia นำโดย Dr.Syahrul Akkmal Latif ผู้จัดการทีม พร้อมด้วยคณะนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 20 คน เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกับทีมหาวิทยาลัยอิสลามเรียว ณ สนามยะลา เสตเดียม จังหวัดยะลา เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันของสถาบันการศึกษาและประชาชาติอาเซี่ยนที่ควรยกระดับความร่วมมือให้มากขึ้นในอีกหลายๆด้านเพื่อเป็นประประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ การแข่งขันดำเนินไปด้วยความราบรื่น ในบรรยากาศของมิตรภาพแห่งพี่น้องอาเซี่ยน จนถึงในช่วงสุดท้ายหลังจบการแข่งขันได้มีการแลกเสื้อทีมและของที่ระลึกให้แก่กัน ฝากรอยยิ้มด้วยอัธยาศัยที่ผูกพันไปอีกนาน ก่อนที่คณะของทีมเยือนจะเดินทางกลับประเทศอินโดนีเซียในบ่ายวันเดียวกัน

fn620201p1 fn620201p3

fn620201p5 fn620201p2

fn620201p4

 

Rektor Universiti Fatoni dan Timbalan Rektor telah membuat kunjungan hormat Timbalan Setiausaha Pertubuhan Bantuan Islam Antarabangsa (Hai’ah al-Ighasah al-islamiah al-A’lamiyah), dan juga Timbalan Ketua Konsul Jeddah, Arab Saudi

by Adnmin
in FTUNews

Pada 18 April, 2018, Assoc. Prof. Dr. Ismael Lutfi Chapakiya, Rektor Universiti Fatoni dan Assoc. Prof. Dr. Zakariya Hama, Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan telah membuat kunjungan hormat Dr. Thoha Omar al-khoteeb Timbalan Setiausaha Pertubuhan Bantuan Islam Antarabangsa (Hai’ah al-Ighasah al-islamiah al-A’lamiyah), dan juga Abdulrahim Datumada, Timbalan Ketua Konsul Jeddah, Arab Saudi.

Read more

Alumni Universiti Fatoni dilantik sebagai Timbalan Pengarah Kolej Islam di Yunnan, China

by Adnmin
in FTUNews

Pada 3 April 2018, Asst. Prof.Maslan Mahama, Timbalan Rektor bahagian Perkhidmatan dan Maklumat Sosial, mengatakan bahawa semasa lawatan dengan robongan dalam Lawatan Alumni Dan Orang Islam di Kunming, Wilayah Yunnan, China.
Di samping dapat dilihat keindahan di banyak kawasan, juga mempunyai peluang untuk melawat Institut Kolej Pendidikan Islam Xida adalah sebuah sekolah Islam swasta di bandar Shardian. Terdapat kira-kira 400 pelajar. Salah satunya adalah Dr. Yusuf, sebagai Alumni yang  tamat  diperingkat sarjana dalam Jurusan bahasa Arab dari Universiti Fatoni. Kini berkhidmat sebagai timbalan pengarah disana.

Read more

Rektor Universiti Fatoni dan Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan buat kunjungan hormat Setiausaha Tetap Kementerian Waqaf & Hal Ehwal Islam Negeri Kuwait dan Duta Besar Thailand di negeri Kuwait

by Adnmin
in FTUNews

Pada 8 April 2018,  Asst. Prof. Dr. Ismael Lutfi Chapakiya Rektor Universiti Fatoni bersama Assoc. Prof. Zakariya Hama, Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan buat kunjungan hormat Setiausaha Tetap Kementerian Waqaf & Hal Ehwal Islam Negeri Kuwait dan Duta Besar Thailand di negeri Kuwait

Read more