Rektor Universiti Fatoni dan Timbalan Rektor telah membuat kunjungan hormat Timbalan Setiausaha Pertubuhan Bantuan Islam Antarabangsa (Hai’ah al-Ighasah al-islamiah al-A’lamiyah), dan juga Timbalan Ketua Konsul Jeddah, Arab Saudi

by Adnmin
in FTUNews

Pada 18 April, 2018, Assoc. Prof. Dr. Ismael Lutfi Chapakiya, Rektor Universiti Fatoni dan Assoc. Prof. Dr. Zakariya Hama, Timbalan Rektor bahagian Hal Ehwal Akademik dan Penyelidikan telah membuat kunjungan hormat Dr. Thoha Omar al-khoteeb Timbalan Setiausaha Pertubuhan Bantuan Islam Antarabangsa (Hai’ah al-Ighasah al-islamiah al-A’lamiyah), dan juga Abdulrahim Datumada, Timbalan Ketua Konsul Jeddah, Arab Saudi.

fn610418p1

fn610418p2

Pin It