รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทปกติ รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์

ตามที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ออกประกาศเรื่องแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ด้วยมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งทั้งจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลา ได้มีการปิดเส้นทางเข้าออกในหลายแห่ง โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน Work from home ด้วยเหตุนี้ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทปกติ รอบที่ 2 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ดังนี้

.
**ระดับปริญญาตรี**
https://admissions.ftu.ac.th/


**ระดับบัณฑิตศึกษา**
https://forms.gle/ZxWKfzWzCJQAiDgj7

ช่องทางติดต่อกับเจ้าหน้าที่

adm63 n2

Pin It