อีเมลพิมพ์Export ICS

โรงเรียน OK ด้วย OKRs

Event

โรงเรียน OK ด้วย OKRs
Title:
โรงเรียน OK ด้วย OKRs
When:
อ, 18. ตุลาคม 2020, 13:30 h - 16:00 h
Where:
อาคารคณะศึกษาศาสตร์
Category:
FTU Events
Created by:
Adnmin

Description

โรงเรียน OK ด้วย OKRs
หัวข้อ "การบริหารสถานศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม"
"OKRs กับการบริหารสถานศึกษาคุณภาพ"
โดย รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา
ผศ.ดร.จารุวัจน์  สองเมือง
ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี  มันยูนุ
วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา : 13.30 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกูตัยบะห์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
จัดโดย นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

events631018 353041419

Contact information

Name:
แผนที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และติดต่อเรา
Telephone:
073-418-614