รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน ณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัคราชฑูต กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2565 ศาตราจารย์ ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะท่าน ณัฐพล ขันธหิรัญ เอกอัคราชฑูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศกาตาร์เพื่อขอบคุณกระทรวงศาสนสมบัติและกิจการอิสลาม รัฐกาตาร์ ที่ให้การสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยอย่างยาวนานและต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และได้เข้าพบ ยูซุฟ อัลกูวารี ผู้อำนวยการองค์การกาตาร์เพื่อการกุศล เพื่อพูดคุยแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนระหว่างองค์กรในการพัฒนามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn6590523p1

fn6590523p2

เข้าพบเเละขอบพระคุณ พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

by Adnmin
in FTUNews

 

ในช่วงบ่ายของวันที่ 12 พ.ค. 2565 หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมฯ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี  เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ได้เข้าพบเเละขอบพระคุณ พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ที่ให้เกียรติเชิญมาร่วมงานในครั้งนี้ ก่อนจะอำลาเเละเดินทางไปยังเมืองเจดดาห์ มักกะห์ เเละมะดีนะห์ต่อไป

fn650512n2p1

fn650512n2p2

fn650512n2p3

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

อธิการบดี มฟน. เยี่ยมกระทรวงกิจการอิสลาม การเผยแผ่ และการให้คำปรึกษาศาสนาแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2565 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ประธานมูลนิธิมะดีนะตุสสลามปัตตานี เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม ได้เข้าเยี่ยมคาราวะท่านชัยค์เอาวาด อัลอะนะซีย์ ปลัดกระทรวงกิจการอิสลาม การเผยแผ่ และการให้คำปรึกษาศาสนาแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ณ สำนักงงานกระทรวงกิจการศาสนาฯ ในการนี้ท่านปลัดกระทรวงฯ ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเเสดงความยินดีเเละส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องมุสลิมไทยเเละชาวไทยทั้งหลายในโอกาสการคืนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบีย อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยเเลกเปลี่ยนถึงเเนวทางการพัฒนากิจการศาสนาเเละจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันต่อไป
ขอบขอบคุณ …

ท่านชัยค์เอาวาด อัลอะนะซีย์ ปลัดกระทรวงกิจการอิสลามฯ ที่ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่น

ชัยค์ตุรกี อัลอันกอรีย์ ท่านชัยค์อะหมัด อัลบาฮูษ ท่านชัยค์ซัลมาน อัลฟุฮัยดฺ เเละทีมงาน ที่ให้เกียรติเลี้ยงรับรองอาหารเที่ยงเเบบพื้นเมืองซาอุฯ
ขอบคุณ ทุกดุอาเเละความปรารถนาดีจากทุกท่าน

fn650512p1fn650512p2

fn650512p6fn650512p7

fn650512p3fn650512p5

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมประชุมศาสนิกสัมพันธ์ กรุงริยาฎ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2565 รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เเละประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย เป็นตัวเเทนประเทศไทยร่วมงานประชุมพบปะศาสนสัมพันธ์ ณ กรุงริยาด ซาอุดิอาระเบีย

งานประชุมพบปะศาสนสัมพันธ์
หัวข้อ คุณค่าหรือค่านิยมร่วมระหว่างศาสนิกชน
ملتقى  القيم المشتركة بين أتباع الأديان
Forum on Common Values among Religious Followers
จัดโดยองค์การสันนิบาตรโลกมุสลิม
الرابطة العالم الإسلامي
Muslim world league

โดยงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งเเรก ณ กรุงริยาด มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการตกผลึกถึงมุมมองเเละวิสัยทัศน์ที่ดีทางอารยธรรมมนุษย์ชาติด้วยกับการสร้างความตระหนักร่วมกันถึงคุณค่าของดุลยภาพในสังคมมนุษย์ ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพ ภราดรภาพ เเละประสานความร่วมมือกันระหว่างเพื่อนมนุษย์ทั้งปวง ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ส่งผลให้เกิดความขัดเเย้งกันในหมู่ศาสนิกชน อีกทั้งสร้างความตระหนักร่วมกันเเก่บรรดาผู้นำศาสนาเเละผู้นำทางความคิดทั่วโลกให้มีความเข้าใจในเรื่องสันติภาพ สมานฉันท์ เอื้ออาทรกันเเละกันของมนุษย์ชาติทุกศาสนาในโลกนี้ เพื่อพัฒนาสังคมมนุษย์ให้ดำรงอยู่กันอย่างสุขสันติที่ยั่งยืน
อัลฮัมดุลิลลาห ในงานนี้ถือเป็นการรวมตัวของผู้ทรงคุณวุฒิจากบรรดาผู้นำศานาทุกศาสนา เช่น อิสลาม คริสต์ ยิว ฮินดู พุทธ เเละอื่นๆ ตลอดจนผู้นำทางความคิดที่ทรงอิทธิพลเเละตัวเเทนองค์กรขับเคลื่อนงานศาสนาชื่อดังจากทั่วโลก


ขอขอบพระคุณ
H.E. Dr. Muhammad bin Abdulkarim Al-Issa
พณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลการีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกและคณะทีมงานที่ให้เกียรติต้อนรับเเละรับรองเเขกในงานทุกท่านอย่างดีเยี่ยม
ขออัลลอฮฺตอบทรงตอบเเทนทุกท่าน

1fn650511p61fn650511p10

1fn650511p1n1fn650511p9

1fn650511p7

กด Play เพื่อชมคลิป

 

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

เข้าเยี่ยมคาราวะ ท่านสธน เกษมสันต์ อยุธยา อุปทูตไทย กรุงริยาด

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2565 เวลา 19.00 น. รศ.ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมด้วยอาจารย์อับดุลฟัตตาห์ จะปะกียา รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  เข้าเยี่ยมคาราวะท่านสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูตไทย ณ กรุงริยาด ได้ร่วมพูดคุยถึงการร่วมมือกันในมิติต่างๆ การร่วมสนับสนุนให้เกิดสิ่งดีๆ หลังจากการเปิดศักราชใหม่สัมพันธ์ไทย-ซาอุฯ โดยมีทีมงานจากสำนักงานการบินผลเรือนเเห่งประเทศไทย ที่มาประชุมในงานอนาคตการบิน ร่วมพูดคุยเเละรับประทานอาหารค่ำ

ขอขอบคุณท่านสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูตไทย ณ กรุงริยาด ที่ให้เกียรติต้อนรับอย่างอบอุ่น

ขอบคุณคุณฮูเซ็น หะยีนาเเว ผู้ช่วยดำเนินการด้านการเมือง การทูตเเละเศรษฐกิจการเมือง ที่ได้ประสานงานเเละดูเเลอย่างดี พร้อมขอบคุณทีมงานสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุง ริยาด ทุกท่านครับ
جزاكم الله خيرا

fn650510p3

fn650510p4

fn650510p2

fn650510p1

 

ภาพและข่าว โดย ​AbdulFattah Lutfy Japakiya

 

มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์แก่เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้มีการจัดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ฯพณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตโลกมุสลิม ณ ห้องประชุมแกรนด์มิรอจ ชั้น 3 โรงแรมอัลมิรอซ กรุงเทพมหานคร โดยนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟอฏอนี เป็นผู้มอบมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าว และมี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ ฯพณฯ ดร.มุฮัมมัด บินอับดุลกะรีม อัลอีซา ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทยที่ให้การศึกษาแก่ผู้คนเพราะการศึกษาคือรากฐานของทุกอย่าง ท่านยังชื่นชมประเทศไทยในภาพรวมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมที่คนต่างศาสนาต่างความเชื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจระหว่างกันซึ่งเชื่อว่ากรณีของประเทศไทยน่าจะเป็นประโยชน์แก่พื้นที่อื่นๆ ในโลกได้

fn650218p1

fn650218p5

fn650218p4

fn650218p3

 

กด Play เพื่อชมคลิปคำประกาศเกียรติคุณ

 

กด Play เพื่อชมวีดีโอถ่ายทอดสดพิธีมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดย ศาตราจารย์ ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาตราจารย์ ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาลในการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งมีอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ด้วย

fn650208p1fn650208p2

fn650208p3fn650208p4

เข้าเยี่ยมผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มอ. ปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565  ศ.ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีผ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยม ผศ. ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มอ. ปัตตานี เพื่อแลกเปลี่ยนแนวการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยม ผศ. ดร. นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ และเยี่ยมชมสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

fn650113

fn650113p2

fn650113p3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Bahasa Melayu)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานโครงการกระบวนการทัศน์ใหม่ต่อการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (Bahasa Melayu) เชิญพื้นที่นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2564 นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยได้รับเกียรติจากท่านเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษในประเด็น "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อการใช้นวัตกรรม QAiMt Model" และได้ส่งมอบเกียรติบัตร และหนังสือแบบเรียนบูรณาการณ์สาระการเรียนรู้ QAiMt Model ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป

fn641228p2fn641228p1

fn641228p3fn641228p4

fn641228p5

 


อนาชีด : อิสลาม อีมาน อิฮซาน


เพลง : Islam Iman Ihsan (อิสลาม อีมาน อิฮซาน)
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.เภาซัน เจ๊ะแว
ทำนอง : สุรชาติ รักอำนวยศิลป์
ผู้ขับรอง : นายมูบีน ยานยา,นายมุสลิม ดาแลเบาะ
เอดิเตอร์ : นายอิควาน มะบูเกะ (นักศึกษาการสอนภาษามลายูและเทศโนโลยีทางการศึกษา)

ร่วมงานเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรีย์ นายก อบจ. ปัตตานี ที่ได้รับรางวัล อปท.

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ในฐานะทีมวิชาการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ร่วมงานเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสนายกเศรษฐ์ อัลยุฟรีย์ นายก อบจ. ปัตตานี ที่ได้รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ด้านการศึกษาในโอกาสนี้ได้นำเสนอนวัตกรรมการสอนอิสลามศึกษา QAiMt Model ในเวทีการประชุมทางวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ต่อไป ณ โรงแรม Miracle Grand Convention Hotel  กรุงเทพฯ

fn641222p1

fn641222p2fn641222p3

fn641222p4

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ได้แสดงความยินดีกับ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กทม. และในโอกาสนี้ท่านได้ปรึกษาหารือถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรบูรณาการอิสลามศึกษาในเขตพื้นนวัตกรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ หนึ่งในนั้นท่านท่านได้นำเสนอแบบเรียนอิสลามศึกษาบูรณาการสาระการเรียนรู้ (QAiMt Model) ให้กับท่านเลขาธิการฯ เพื่อเป็นการนำร่องให้กับโรงเรียนที่สนใจจะใช้เป็นแบบเรียนในโรงเรียนต่อไป

fn641221p1fn641221p2

พบปะแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิขาขีพครูฯ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.ฟาฏอนี ได้พบปะนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.กระบี่ และทีมบริหารสมาคมพร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาขีพครูฯ และแนวทางการสอนอิสลามศึกษา QAiMt Model ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ.กระบี่ ณ ร้านอาหารมะหญิงกระชังปลา จ.กระบี่

fn641219p1

fn641219p2fn641219p3

fn641219p4

อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีโอกาสต้อนรับ นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา พร้อมคณะผู้ติดตามจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้เข้าเยี่ยมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเสริมสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับในครั้งนี้

fn641209p1nfn641209p4n

fn641209p3nfn641209p2n

fn641209p5n

เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย

by Adnmin
in FTUNews

 

ศ. ดร. ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย โดยมี ร.ศ. ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ร.ศ. ดร. ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตราฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย พร้อมทีมบริหารร่วมต้อนรับ และพูดคุยความร่วมมือทางวิชาการและบริการสังคม  โดยประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์บูรณาการกับหลักอิสลามเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

fn641119p1fn641119p3

fn641119p2fn641119p5

fn641119p4

 

มหาวิทยาลัยรับมอบชุดบรรเทาและยังชีพจากแม่ทัพภาคที่ 4

by Adnmin
in FTUNews

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดูเลาะ อูมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และอาจารย์สุวิทย์ หมาดอะดำ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรับมอบชุดบรรเทาและยังชีพจากแม่ทัพภาคที่ 4 โดยการประสานงานของศูนย์สันติวิธีกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค 4 ส่วนหน้า เพื่อมอบ เป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการรักษาและกักตัวจาก โควิด-19  ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn640831p1

fn640831p2fn640831p3

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 มอบน้ำดื่ม

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 พันเอก ชลัส ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 มอบหมายให้ นายอับดุลวาริส โลงซา และคณะลงพื้นที่มอบน้ำดื่ม ให้กับศูนย์ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ (LQ COVID-19) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งสิ้น 50 แพ็ค

ทั้งนี้ในนามองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ขอขอบคุณน้ำใจจาก พันเอก ชลัส ศรีวิเชียร ผู้ช่วยเลขานุการ คณะประสานงานระดับพื้นที่ สล.3 เพื่อผู้ที่กักตัวในสถานที่กักกันแห่งนี้

fn640623p1

fn640623p2

ผู้ใหญ่ใจดีมอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา มอบหมายให้ นายอับดุลวาริส โลงซา ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อแบบซักได้ ในโครงการส่งต่อความห่วงใยจากใจ สว. ร่วมกับสมาคมการค้าฝูเจี้ยนอาซีไทยจีนให้กับศูนย์ปลอดภัยห่างไกลโรคติดต่อ (LQ COVID-19) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี รวมทั้งสิ้น 10 ชุด มูลค่า 1,500 บาท เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ในนามองค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีขอขอบคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในด่านหน้า เสื้อคลุมป้องกันเชื้อถือว่ามีประโยชน์อย่างมาต่อบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่กักกันแห่งนี้

fn640622p1fn640622p2

fn640622p3fn640622p4

มอบทุนการศึกษา

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักจัดหาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีนายอับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ หัวหน้าสำนักจัดหาทุน ดำเนินการมอบทุนการศึกษาจากองค์กรวามีย์ให้กับนักศึกษาจำนวน 11 ทุน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

fn640616p1fn640616p2

fn640616p3fn640616p4

ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี และคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมคณะผู้บริหารได้มีโอกาสต้อนรับพันเอก เลอศักดิ์ แก้วหนูนวล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และสันติวิธี และคณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้มาเยือนเยี่ยมชมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาและการสร้างสันติภาพในสังคมที่หลากหลายเพื่อชีวิตที่ดีต่อไป

fn640610p1

fn640610p2fn640610p3

สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดสัมมนาสัมมนาผ่านระบบ Zoom

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดงานสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนนี เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิมะทา และยังผู้ที่สนใจเข้ารับฟังผ่านระบบ Zoom

fn640421p1

fn640421p2fn640421p7

fn640421p3fn640421p4

fn640421p5fn640421p6