มอบอัลกุรอาน

by Adnmin
in FTUNews

 

YBhg.Dato’Mohammad Nasir Hamzah Timbalan Pengarah Kumpulan Media Karang Kraf Malaysia และคณะ เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.อาหมัด อุมาร จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารมูลนิธิมะทา ดาโต๊ะได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการมาเยี่ยมครั้งนี้คือการให้ความสำคัญต่ออัลกุรอานเพื่อเป็นทางนำในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยการให้พื้นที่และเวลาในการอ่าน ใคร่ครวญจนถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางของอัลกุรอานให้เกิดผลแห่งความโปรดปรานแก่สังคมอย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ ไดมีการมอบอัลกุรอานฉบับพิมพ์ของโรงงาน Kumpulan Media Karang Kraf จำนวน 200 เล่ม ให้แก่นักศึกษาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

fn621118p1

fn621118p3

fn621118p2

ความร่วมมือเพื่อทุนการศึกษากับ Albukhari International University

by Adnmin
in FTUNews

 

ผศ.ดร.อาหมัด อุมาร จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมคารวะมหาวิทยาลัย Albukhari International University โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ YBhg Prof Dato' Dr.Abd Rashid Mohamed อธิการบดี ให้เกียรติในการหารือ แลกเปลี่ยน ข้อมูล มุมมอง เพื่อความร่วมมือและการสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาการศึกษาของทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไป : เมื่อ 8 พ.ย. 62 Alorstar Kedah Malaysia

fn621108n2p4

fn621108n2p1 fn621108n2p2

fn621108n2p3

(TATIUC) Terengganu Darul Iman Malaysia พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย

by Adnmin
in FTUNews

 

YB Hj.Satiful Bahari bin Mamat Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Tati University College (TATIUC) Terengganu Darul Iman Malaysia พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการฝ่ายวิเทศฯและคณาจารย์ให้การต้อนรับ

เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ส่วนหนึ่งของการบรรยายสรุป รองอธิการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นของทุกคนได้วากัฟเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ร่วมกันดูแล ให้การสนับสนุน เพื่อเติมเต็มให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด ส่งผลบุญแก่ผู้บริจาคอย่างไม่มีสิ้นสุด

fn621108p1 fn621108p2

fn621108p3  fn621108p4

โรงเรียนท่าอิฐมาเยี่ยม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  คณะผู้บริหารโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพบปะและรับฟังการบรรยายสรุปในกิจการต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

fn621102pn1

fn621102pn2

fn621102pn3

 

แนะแนวเพื่อน้อง

by Adnmin
in FTUNews

 

แนะแนวเพื่อน้อง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ.มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยกองแนะแนว เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ "งานรักน้องกำพร้า การศึกษาเพื่อเธอ" เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีนักเรียนจากหลากหลายสถาบันสนใจและสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีอย่างคับคั่ง

fn621102p1

fn621102p3 fn621102p2

fn621102p4

Lawatan Mahabbah ประธานคณะกรรมการอิสลาม Wilayah Perseketuan KL. Malaysia พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

Lawatan Mahabbah YBhg. Dato’ Sri Syed Hussien Abd Kadir Al hibsyi ประธานคณะกรรมการอิสลาม Wilayah Perseketuan KL. Malaysia พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัย มีอธิการบดีและผู้บริหารให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสภาฯ ส่วนหนึ่งของการกล่าวต้อนรับ อธิการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้บรรจุวิชาสันติศึกษา (Peace Study) เป็นวิชาเลือกบังคับให้แก่นักศึกษาทุกรายวิชา เพื่อจะให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวทางแห่งสันติภาพที่สังคมพึงได้รับในการอยู่ร่วมกันในความหลากหลาย และในช่วงท้ายอธิการได้มอบอามานะห์ หนังสือ Syaiton แก่คณะเพื่อจะไดเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

fn20191106p1

fn20191106p2fn20191106p3

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเเละให้กำลังใจท่านอธิการบดี เเละครอบครัวมหาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 น. นายวิสุทธิ์​ บริบูรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ​ สายงานธุรกิจรายย่อย​ ธนาคาร​อิสลาม​แห่ง​ประเทศไทย เเละนายธีระ​ ยีโกบ ผู้​ช่วยกรรมการผู้จัดการ​ กลุ่ม​งาน​ธุรกิจ​สาขา​ สายงาน​ธุรกิจ​รายย่อย
พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมเเละให้กำลังใจท่านอธิการบดี เเละครอบครัวมหาลัยฟาฏอนี ทุกท่านสนทนากันด้วยความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันเเละกัน พร้อมจะยืนหยัดร่วมกันทำงานเพื่อสังคมต่อไป

fn620808p1

fn620808p2

fn620808p3

 

แถลงการณ์ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรณีการก่อเหตุความรุนแรงต่อมุสลิมที่กำลังประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ที่มัสยิดสองแห่ง ในเมืองไครส์ตเชิร์ช นิวซีแลนด์

by Adnmin
in FTUNews

แถลงการณ์ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562 กรณีการก่อเหตุความรุนแรงต่อมุสลิมที่กำลังประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ที่มัสยิดสองแห่ง ที่เมืองไครส์ตเชิร์ช  นิวซีแลนด์

จากเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายที่นิยมลัทธิไวท์สุพรีมาซิสต์บุกโจมตีมัสยิดสองแห่งและกราดยิงมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดในวันศุกร์ที่เมืองไครส์ตเชิร์ช นิวซีแลนด์ในเวลา 13.45 ตามเวลาท้องถิ่นในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 49 คนและบาดเจ็บสาหัสกว่า 40 คน ที่นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลผู้รักสันติและผู้มีใจบริสุทธิ์ทั่วโลกตามสื่อที่ปรากฎและกระจายไปทั่วโลกในขณะนี้

religions2 2562

ฟุตบอลกระชับมิตรอาเซี่ยน

by Adnmin
in FTUNews

University Islam Riau Indonesia นำโดย Dr.Syahrul Akkmal Latif ผู้จัดการทีม พร้อมด้วยคณะนักศึกษาปริญญาโท จำนวน 20 คน เดินทางมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้การต้อนรับและจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกับทีมหาวิทยาลัยอิสลามเรียว ณ สนามยะลา เสตเดียม จังหวัดยะลา เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2562

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมร่วมกันของสถาบันการศึกษาและประชาชาติอาเซี่ยนที่ควรยกระดับความร่วมมือให้มากขึ้นในอีกหลายๆด้านเพื่อเป็นประประโยชน์แก่ทั้งสองประเทศ การแข่งขันดำเนินไปด้วยความราบรื่น ในบรรยากาศของมิตรภาพแห่งพี่น้องอาเซี่ยน จนถึงในช่วงสุดท้ายหลังจบการแข่งขันได้มีการแลกเสื้อทีมและของที่ระลึกให้แก่กัน ฝากรอยยิ้มด้วยอัธยาศัยที่ผูกพันไปอีกนาน ก่อนที่คณะของทีมเยือนจะเดินทางกลับประเทศอินโดนีเซียในบ่ายวันเดียวกัน

fn620201p1 fn620201p3

fn620201p5 fn620201p2

fn620201p4

 

พิธีเปิดอาคารบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School

by Adnmin
in FTUNews

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดพิธีเปิดอาคารเรียนบัณฑิตวิทยาลัย โดย เชคอับดุรรอฮมาน บินจามาล ยูซุฟ อัลฮัดดาด ประธานบริหารองค์กร Mubarrah Sanabilulkair Kuwait เป็นประธาน  มีอาจารย์นิมุ มะกาเจ ประธานมูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาอิสลามภาคใต้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อ 17 Jamadilula 1440 เท่ากับ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อาคารบัณฑิตวิทยาลัยนี้นับเป็นอาคารที่ 26 ใน 29 อาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์สำนักงานจากองค์กรการกุศล ประเทศคูเวตเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ภาษาอาหรับ และอิสลามศึกษา ในระดับปริญญาเอกเปิดสอนในสาขาวิชาอิสลามศึกษา

บรรยากาศในพิธีเปิดอาคารวันนี้ดำเนินไปอย่างกระชับและใช้เวลาไม่นานโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในความสำเร็จอีกด้านหนึ่งโดยเฉาะคณะบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้มีอาคารของตัวเอง มีความพร้อม ความสะดวกที่จะให้การต้อนรับ บริการนักศึกษาอย่างเต็มที่

fn620123p1 fn620123p8

fn620123p5 fn620123p7

 

บทสัมภาษณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ โดย อาจารย์อามีน แยนา

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ ดร.นูรุดดีน อับดุลลอฮ ดากอฮา รองอธิการฝ่ายบริการชุมชน พร้อมด้วย ดร.นัศรุลลอฮ หมัดตะพงศ์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ และอาจารย์กริยา หลังปูเต๊ะ รองเลชานุการสภาฯ เดินทางร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี โครงการส่งเสริมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า ไปเยี่ยมผู้ประสบเหตุและสถานที่เกิดเหตุการลอบโจมตีด้วยอาวุธปืนที่วัดรัตนานุภาพ ซึ่งตั้งอยู่ ม.2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี โดยชายชุดดำที่แต่งกายคล้ายทหาร เป็นเหตุให้ พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส และ พระสมุห์อรรถพร ขุนอำไพ มรณภาพ และมีพระประเวศ สุขแก้ว และพระธนโชติ ชุมเลิศ 2 พระลูกวัดรัตนานุภาพได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  และเยี่ยมครอบครัวอิหม่าม สะมาแอ เจะมะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านท่าราบ ต.กะมิยอ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี ที่ถูกลอบยิงภายในโรงจอดรถของมัสยิด เวลา 20.45 ของวันที่ 24 ธันวาคม2561 และไปเยี่ยมครอบครัวอิหม่ามดอเลาะ สะไร อิหม่ามประจำมัสยิดปูโปะที่ถูกลอบยิงเสียชีวิตระหว่างใช้เส้นทางบนถนน 4060 สายรือเสาะ-จะกว๊ะ ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เวลา 18.30 น. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในรอบสองเดือที่ผ่านมาที่มุ่งเป้าหมายโจมตีผู้นำศาสนาทั้งอิสลามและพุทธศาสนา ในการนี้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและสำนักงานประธานสภาร่วมของศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวและสถานที่ประสบเหตุและทางสภาฯได้ออกแถลงการในกรณีดังกล่าวด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา กล่าวด้วยความเสียใจอย่างสุดซื้งว่าเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะจากความเป็นจริงที่ผ่านมาชุมชนพุทธบ้านโคกโกกับชุมชมมุสลิมละแวกใกล้เคียงต่างอยู่ร่วมกันมาด้วยความสันติสุขฉันพี่น้องกันมานานและวัดรัตนานุภาพยังเป็นวัดที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมุสลิมกับพุทธและประธานร่วมสภาฯ ยังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความขันติ อดทน ตั้งมั่นในครรลองของศาสนาและใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรงและขอเรียกร้องให้หยุดกระทำการกับกลุ่มเป้าหมายผู้นำศาสนาและประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยทั่วไปตลอดจนขอให้มีความพยายามในการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ทางสภาฯ จะยังคงทำหน้าที่เป็นองค์กรที่จะช่วยในการพูดคุยและทำความเข้าใจให้ศาสนิกต่าง ๆ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่อไป

fn620121p4 fn620121p1

fn620121p21 fn620121p3

fn620121p5 fn620121p6

KUIPs เยือน FTU

by Adnmin
in FTUNews

Dato’ Kaya Bakti Dr.Mohd Radzi Bin Hj.Othman Rektor KUIPs Perlis Malaysia พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็นต่างๆเพื่อความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองฝ่าย โดยมีอธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา และคณาจารย์ให้การต้อนรับ ณ อาคาร Majma’ Sirajuddin Jamalullail Perlis,Fakulti Al Quran & As-Sunnah เมื่อ 17 มกราคม 2562

ในคำกล่าวต้อนรับของอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ส่วนหนึ่งท่านกล่าวว่า “เป็นความตั้งใจของมหาวิทยาลัย เมื่อ 20 ปีที่แล้วที่อยากให้มีคณะอัลกุรอานและซุนนะฮฺ เกิดขึ้น มาถึงวันนี้ Al Hamdulillah เราได้รับความกรุณาอย่างสูงส่งจาก DYMM Tuanku Raja Peris และ DYTM Tuanku Raja Muda Perlis ความใฝ่ฝันได้เกิดขึ้นจริง แสดงถึงอำนาจของฝ่ายปกครองเป็นสายธารที่ไหลรินสู่อำนาจแห่งวิชาการ องค์ความรู้เหล่านี้จะเป็นเครื่องมือนำไปขัดเกลาสังคมให้เข้มแข็งต่อไป แท้จริงอัลกุรอานนั้นเป็นผู้ชี้ทางนำแก่ผู้ยำเกรง เป็นทางเที่ยงตรงที่มาจากอัลกุรอานเท่านั้นและจะเป็นกำแพงสกัดกั้นไซตอน อัลกุรอานคือวิถีชีวิต แต่ปัจจุบันสังคมไม่ได้เรียนรู้เนื้อแท้อัลกุรอานอย่างลึกซึ้ง จึงไม่สามารถแก้ปัญหาสังคมได้ เมื่อหัวใจของมนุษย์ไม่มีอัลกุรอาน ไซตอนก็จะมาแทรก ทำให้คนเราต้องตกอยู่ใต้แนวคิดและอำนาจของไซตอนอยู่เรื่อยไป”

ในตอนท้ายอธิการบดีได้ซูโกรต่ออัลลอฮฺและขอบคุณอย่างสูงต่อ DYMM Tuanku Raja Peris และ DYTM Tuanku Raja Muda Perlis พร้อมทั้ง Raja Perempuan dan Raja Muda Perempuan ด้วย ที่ได้เห็นความสำคัญของอัลกุรอานและดุอาต่อเอกองค์อัลลอฮฺได้โปรดประทานทางนำอันประเสริฐ ให้มีพลานามัยที่สมบูรณ์ เพื่อนำพาอุมมะฮฺให้เกิดความเจริญ รุ่งเรืองต่อไป    

Majma’ Sirajuddin Jamalullail Perlis หรือ Sirajuddin Jamalullail Perlis Complex,Fakulti Al Quran & As-Sunnah ได้เปิดเป็นทางการ เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2561 โดย DYMM Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Al Marhum Tuanku Putra Jamalullail Raja Negeri Peris ทรงเป็นประธาน ซึ่งได้ทรงบริจาคค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท

fn20190118p1 fn20190118p2

fn20190118p3 fn20190118p4

แผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง อ.ยะรัง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU)

by Adnmin
in FTUNews

อำเภอยะรังโดยนายอำเภอ นายอับดุลการีม ยีดำ พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรในอำเภอยะรัง รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดพิธี แผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง อ.ยะรัง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MoU)”ชาวยะรังร่วมใจ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง” โดยนายอำเภอยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ เมื่อ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวต้อนรับและพร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยะรังที่เราได้มีบทบาทร่วมกันด้วยดีตลอดมา และบรรยายถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติจาก 30 ประเทศ 5 ทวีปและจาก 10 ประเทศอาเซี่ยนขาดเพียงประเทศบรูไน โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาและประเทศจีนที่จบไปแล้ว ได้สร้างคุณูปการแก่สังคมอย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ยืนหยัดมั่นคงในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ

พิธีเปิดโดยนายอำเภอพร้อมกับกล่าวโอวาทให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการแยกขยะเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ตามด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาชน จำนวน 10 องค์กร ตามด้วยการชมนิทรรศการแสดงผลงานและให้ความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะของ อปท.ทั้ง 13 แห่ง และชมรม Zero Waste  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ในช่วงสุดท้ายของพิธีเป็นการปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์การคัดแยกขยะของ อปท.ทั้ง13 แห่งในอำเภอยะรังซึ่งได้สร้างสีสันและความคึกคักให้แก่ผู้เข้าร่วมและบรรยากาศของความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย

fn610109p1 fn610109p2

fn610109p3 fn610109p4

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการอิฆอซะฮ์และรองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ‏ผศ ดร อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ ดร ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ฏอฮา อุมาร์ อัลคอตีบ รองเลขาธิการอิฆอซะฮ์  และ นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Read more

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลาม มณฑลยูหนาน ประเทศจีน

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางพร้อมด้วยคณะ ไปเยี่ยมศิษย์เก่า และพี่น้องมุสลิม ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูหนาน ประเทศจีน  นอกจากได้เยี่ยมชมความงดงามในหลายๆ พื้นที่แล้ว ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมสถาบัน Xida Islamic Education College เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตเมืองชาเดียน มีนักเรียนอยู่ประมาณ 400 คน มีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สอนอยู่ที่นี่ 4 คน หนึ่งในนี้คือ ดร. ยูซุฟ จบ ป. โท ภาษาอาหรับ จาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตอนนี้รับหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยมปลัดกระทรวงเอากอฟและกิจการอิสลาม ประเทศคูเวต และเอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศคูเวต

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ รศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยมปลัดกระทรวงเอากอฟและกิจการอิสลาม ประเทศคูเวต และเอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศคูเวต

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม สำนักงานสันนิบาตโลกมุสลิม มักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ‏ผศ ดร อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ ดร ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม ณ สำนักงานสันนิบาตโลกมุสลิม มักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Read more