มอบทุนเรียนดีแก่นักศึกษา

by Adnmin
in FTUNews

 

สำนักจัดหาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เป็นทุนเราะห์มะห์ จำนวน 100 ทุน ทุนละ 14,038.บาท งวดที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี

โดยมี ผศ.มูฮัมหมัด สะมะโระ เลขานุการสำนักอธิการบดี และ อ.อับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ หัวหน้าสำนักจัดหาทุนการศึกษา เป็นผู้มอบ เมื่อ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้มีขวัญและกำลังใจ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาอยู่อย่างแท้จริง

fn630126n1p1fn630126n1p2

fn630126n1p3fn630126n1p4

กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการ Infinity Plus คิดบวกไม่มีที่สิ้นสุด โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจร่วมกับชุมนุมนักศึกษาบริหารธุรกิจ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและเพื่อเป็นการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น พิธีเปิดโดย ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นการสร้างทักษะให้แก่นักศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต พิธีปิดโดยประธานโครงการ นายอับดุลสลาม สะสุสิ  เมื่อ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

fn630121n1p3

fn630121n1p1

fn630121n1p2

กด Play เพื่อชมคลิป

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงริยาด

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563​ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด​ ประเทศ​ซาอุดีอาระเบีย​ และได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับอุปทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาอิสลามกับหน่วยงานในซาอุดีฯ และความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาของซาอุดีฯ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาไทยในซาอุดีฯ และในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับ

fn630115n1p1

fn630115n1p2

fn630115n1p3

แนะแนว โรงเรียนอัสสลาม

by Adnmin
in FTUNews

fn630107n1p1

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมโรงเรียนคุณภาพอัสสลามร่วมกับกองแนะแนวและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดงานแนะแนว พบปะระหว่างคณาจารย์คณะต่างๆ กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพอัสสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน จำนวนเกือบหนึ่งพันคน เมื่อ 7 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยมี ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโดย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

fn630107n1p2

ในโอกาสนี้ อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้พบปะและกล่าวโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้ลูกนักเรียนที่กำลังจะก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการใช้สร้างชีวิตที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลามนั้น มีความสำคัญมากกว่าการที่จะมุ่งแต่จะหาอาชีพ มีรายได้ ในขณะที่สังคมโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทายและยั่วยุที่สุ่มเสี่ยงอาจก่อให้เกิดความเสียหรือบกพร่องในฐานะมุสลิมที่ดีคนหนึ่ง

fn630107n1p4

กด Play เพื่อชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก เพจ : Bamrong Islam School Pattani - โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี

 

fn630107n1p3fn630107n1p1

 

เรียนรู้ภาษาอาหรับ

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการ มหกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ TPCK สู่สังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 โดยสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่าย ยกระดับภาษาอาหรับ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนมัธยมรวมทั้งครูของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา และสนามบริเวณมหาวิทยาลัย มี ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพื่อวัดความสามารถและทักษะของนักเรียนในแต่ละระดับ มีทั้งภาควิชาการ ภาคเวที ภาคสนามและกิจกรรมนิทรรศการที่มีรางวัลมอบให้กับผู้ชนะในประเภทต่างๆมากมายที่มาจากโรงเรียนและครู 5 จังหวัดคือปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล จำนวนประมาณ 3,000 คน

fn630105n1p1

fn630105n1p5fn630105n1p4

fn630105n1p2fn630105n1p3

 

ละหมาด Kusuf (เนื่องเกิดสุริยุปราคา)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  เวลาประมาณ 10.10 น. ได้เกิดสุริยุปราคา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย สามารถมองเห็นได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในโอกาสสำคัญนี้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดละหมาดกุสูฟ Kusuf ที่มัสยิดอัลฮารอมัยน์ โดยมีอิหม่าม มูฮัมหมัด อับดุรร็อบ อัสซูรูรีย์ เป็นผู้นำละหมาด และ อ.มูฮัมหมัด คอยา อ่านคุฎบะห์ ทั้งนี้ อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้กล่าวนำถึงความสำคัญของการละหมาดกุสูฟนี้ เพื่อแสดงออกถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺในปรากฏการณ์ที่อัลลอฮฺทรงกำหนด ผู้ศรัทธาพึงตระหนักถึงความผูกพันที่ควรส่งถึงพระผู้สร้างอย่างยิ่งยวด ในฐานะผู้ยำเกรง ในรูปแบบการขออภัยโทษ การบริจาคทาน การใคร่ครวญ เป็นต้น

fn621226n1p5fn621226n1p1

fn621226n1p2fn621226n1p3

 

คำกล่าวนำถึงความสำคัญของการละหมาดกุสูฟ โดย อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

 

คลิป นำละหมาด โดยมอิหม่าม มูฮัมหมัด อับดุรร็อบ อัสซูรูรีย์ และคุฏบะห์ โดย อุสตาซมูฮัมหมัด คอยา

 


เขียนโดย : อามีน แยนา
รูปภาพโดย : Abdulfattah Japakiya
แหล่งคลิป : Suara Haramain , FTUtv

อินโดมาเยี่ยม จากมหาวิทยาลัย UNIDA, Gontor, Indonesia

by Adnmin
in FTUNews

 

นายอับดุลรอซัก บากูสัน หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับรองคณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.มาหะมะดารี แวโน๊ะ ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย มหาวิทยาลัย UNIDA, Gontor เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอาคารสำนักอธิการบดี

fn621220n1p1fn621220n1p2fn621220n1p3

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมประชุมสุดยอด Kuala Lumpur Summit 2019

by Adnmin
in FTUNews

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าร่วมประชุมสุดยอด Kuala Lumpur Summit 2019 ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2562

fn621219n1p1

รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ อ. ซอและห์ ตาเละ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสุดยอด Kuala Lumpur Summit 2019 ที่จัดขึ้นที่ KL Convention Centre ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2562

การประชุมสุดยอดครั้งนี้มีผู้นำสูงสุด 3 ประเทศ นอกจากประเทศเจ้าภาพมาเลเซียคือ กาตาร์ ตุรกี และอิหร่าน เข้าร่วมถกปัญหาและร่วมมือแก้ไขวิกฤติโลกอิสลามในปัจจุบัน อีกทั้งสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะการพัฒนาเยาวชนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม

fn621219n1p2

ในการประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการ นักคิดทั่วโลกเกือบ 500 คนจากกว่า 40 ประเทศเข้าร่วม ในโอกาสนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รศ. ดร. อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้มีโอกาสพบปะและทักทายผู้นำประเทศตุรกี นายรอยับ ตอยยิบแอร์โดอาน และตุน ดร. มหาเธร์ โมฮัมมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอีกด้วย

fn621219n1p3

fn621219n1p4

fn621219n1p5fn621219n1p6

 

รูปภาพโดย    Muslim Bin Ismail Lutfi
เขียนโดย      ผศ.มัสลัน มาหะมะ

เยี่ยมท่าน เยือนถิ่น

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการ เยี่ยมท่าน เยือนถิ่น ครั้งที่ 1 โดยสมาคมศิษย์เก่าจังหวัดสตูล นำโดยประธานสมาคม คุณนูรไอนี อำมาตี พร้อมด้วยศิษย์เก่ามุสลิมะฮฺ จำนวน 20 กว่าชีวิต เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในฐานะศิษย์เก่า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา มีอธิการบดี และรองอธิการบดี รวมทั้ง ผศ.ดร.อับดุลฮาลีม ไซซิง อาจารย์ผู้ก่อตั้งคณอิสลามศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมสนทนา เมื่อ 10 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักอธิการบดี

fn621210n1p4

fn621210n1p1fn621210n1p2

fn621210n1p3

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ e-plc

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 ศูนย์ฝึกประสบการณ์การวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูให้กับพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ เกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics professional Learning Community :e-plc) ณ ห้องประชุมอิบนุคูตัยบะห์ ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สนันสนุนโดย :สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

fn621208n2p1fn621208n2p2

fn621208n2p3fn621208n2p4

แนะแนวการศึกษาต่อ

by Adnmin
in FTUNews

 

โรงเรียนพัฒนาวิทยานำนักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวน 60 คน มาทำกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาเพื่อการศึกษาต่อ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 8 ธันวาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเป็นผู้บรรยาย ร่วมกับ ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปิดท้ายด้วยการให้โอวาทจากอธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

fn621208n1p1

fn621208n1p2

fn621208n1p3

ฝ่ายบริการสังคมจัดกิจกรรมตาดีกาสร้างสรรค์

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 62 สภาผู้นำชุมชนได้จัดกิจกรรมตามแผนชุมชนเรื่อง การสร้างตาดีกาสร้างสรรค์ โดยฝ่ายบริการสังคมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นผู้ประสานงานกิจกรรม ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนงบงบประมาณโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรม จะมีการบรรยาย ให้เยาวชนตาดีกาทั้ง 4 มัสยิดของบ้านโสร่ง ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาศาสนา และการสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความหลากหลายศาสนา

ในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจาก น้องๆนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างง่าย ให้กับ ครูตาดีกา และนักเรียน ได้เล่นให้ได้ความรู้"

fn621124n3p1

fn621124n3p2fn621124n3p3

fn621124n3p4

 

กด Play เพื่อชมคลิป

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่กำลังศึกษา

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำโดย นาย สุกรียา สาแม ประธานกองทุนฯ และ คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าและอาจารย์อับดุรเราะห์มาน บินแวยูโซ๊ะ หัวหน้าสำนักจัดหาทุน "ให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยาน"

fn621124n2p7fn621124n2p6

 fn621124n2p5fn621124n2p2

 

เวทีกลางแจ้ง

by Adnmin
in FTUNews

 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้รับมอบเวทีกลางแจ้งอเนกประสงค์จาก อ.อับดุรรอซะ วรรณอาลี ตัวแทนผู้ส่งมอบ เพื่อใช้ประโชน์ในกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวน 20 ปีของมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 9 ต้น เป็นสีสันที่สวยงาม หลากหลายสายพันธุ์ที่จะให้ความอบอุ่น ผ่อนคลายแก่นักศึกษาและบุคลากรได้เป็นอย่างดี ส่วนงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน 100,000.บาท ได้รับการสนับสนุนจาก นายมุสตอฟา บินอับดุลเลาะห์ ผู้จัดการบริษัทอินทรายะลาก่อสร้าง โดยการประสานงานของ กองทรัพย์สินและอาคารสถานที่

fn621124p1

fn621124p2

ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

by Adnmin
in FTUNews

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เครือข่ายศึกษา ศาสตร์อิสลามเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสำหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21 The 1st National Conference on Islamic Education Network 2019: Towards Ecosystem Development for Ummah in the 21st Century (INTER-UMMAH 2019)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.อาหมัด อุมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีและสื่อกลางในการนำเสนอผลงานระดับชาติ ทั้งยังส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยให้กับสถาบันการศึกษา มีปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ดิเรก พรสิมา จากประเทศไทย และ Prof Dr. Taufiqulrahman Sekolah  IImu dan Teknologi  Hayati ITB ประเทศอินโดนีเซีย   โดยมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการมากว่า 100 คนจาก 6 มหาวิทยาลัยในภาคใต้

fn621118n2p1

fn621118n2p4fn621118n2p3

fn621118n2p2

มอบอัลกุรอาน

by Adnmin
in FTUNews

 

YBhg.Dato’Mohammad Nasir Hamzah Timbalan Pengarah Kumpulan Media Karang Kraf Malaysia และคณะ เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.อาหมัด อุมาร จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารมูลนิธิมะทา ดาโต๊ะได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการมาเยี่ยมครั้งนี้คือการให้ความสำคัญต่ออัลกุรอานเพื่อเป็นทางนำในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยการให้พื้นที่และเวลาในการอ่าน ใคร่ครวญจนถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางของอัลกุรอานให้เกิดผลแห่งความโปรดปรานแก่สังคมอย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ ไดมีการมอบอัลกุรอานฉบับพิมพ์ของโรงงาน Kumpulan Media Karang Kraf จำนวน 200 เล่ม ให้แก่นักศึกษาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

fn621118p1

fn621118p3

fn621118p2

ความร่วมมือเพื่อทุนการศึกษากับ Albukhari International University

by Adnmin
in FTUNews

 

ผศ.ดร.อาหมัด อุมาร จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมคารวะมหาวิทยาลัย Albukhari International University โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ YBhg Prof Dato' Dr.Abd Rashid Mohamed อธิการบดี ให้เกียรติในการหารือ แลกเปลี่ยน ข้อมูล มุมมอง เพื่อความร่วมมือและการสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาการศึกษาของทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไป : เมื่อ 8 พ.ย. 62 Alorstar Kedah Malaysia

fn621108n2p4

fn621108n2p1 fn621108n2p2

fn621108n2p3

(TATIUC) Terengganu Darul Iman Malaysia พร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย

by Adnmin
in FTUNews

 

YB Hj.Satiful Bahari bin Mamat Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Syariah Pendidikan dan Pengajian Tinggi Tati University College (TATIUC) Terengganu Darul Iman Malaysia พร้อมด้วยคณะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการฝ่ายวิเทศฯและคณาจารย์ให้การต้อนรับ

เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ส่วนหนึ่งของการบรรยายสรุป รองอธิการกล่าวว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นของทุกคนได้วากัฟเพื่อให้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้ร่วมกันดูแล ให้การสนับสนุน เพื่อเติมเต็มให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากที่สุด ส่งผลบุญแก่ผู้บริจาคอย่างไม่มีสิ้นสุด

fn621108p1 fn621108p2

fn621108p3  fn621108p4

โรงเรียนท่าอิฐมาเยี่ยม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  คณะผู้บริหารโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพบปะและรับฟังการบรรยายสรุปในกิจการต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

fn621102pn1

fn621102pn2

fn621102pn3

 

แนะแนวเพื่อน้อง

by Adnmin
in FTUNews

 

แนะแนวเพื่อน้อง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ.มัสยิดกลางจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยกองแนะแนว เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ "งานรักน้องกำพร้า การศึกษาเพื่อเธอ" เพื่อแนะแนวและประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มีนักเรียนจากหลากหลายสถาบันสนใจและสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีอย่างคับคั่ง

fn621102p1

fn621102p3 fn621102p2

fn621102p4