กล่องยังชีพ อิฟตอร เพื่อบุคลากร

by Adnmin
in FTUNews

 

มหาวิทยาลัยฟาฎอนี โดย ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดปัตตานี ตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ (พิเศษ) 18/2563 ได้รับมอบกล่องอาหารและผลอินทผาลัมจากรัฐบาลประเทศคูเวตและซาอุดิอาระเบียผ่านสถานฑูตของทั้งสองประเทศ นำไปแจกจ่ายแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นอาหารอิฟตอร (Iftar Soim) ในช่วงเดือนรอมฎอน ฮศ.1441

การแจกจ่ายให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยได้ดำเนินไปด้วยมาตรการการป้องกันการติดเชื้อ โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การสวมหน้กากปิดปากปิดจมูก การล้ำงมือด้วยเจลอัลกอฮอลล์ การเว้นระยะห่าง และทางเข้าออกตามที่กำหนดไว้ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

fn630505n1p6fn630505n1p2

fn630505n1p4fn630505n1p3

fn630505n1p1fn630505n1p5

 

 

ศอ.บต. เชิญอธิการบดีเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนภายใต้ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ ภายใต้ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเดือนรอมฎอน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า (ศูนย์ประสานงานบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19) ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม และมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตัวแทนสำนักจุฬาราชมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ อธิการบดีได้มอบหนังสือ “คู่มือการเผชิญโรคระบาด คำแนะนำเนื่องในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” แก่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

fn630416n1p1fn630416n1p2

fn630416n1p3 Medium

fn630416n1p4 Mediumfn630416n1p5 Medium

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดหรืออ่าน คู่มือมุสลิมในการเผชิญหน้าโรคระบาด คำแนะนำเนื่องในวิกฤตไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามภาษาที่ต้องการ ด้านล่างนี้

ภาษาไทย
Melayu-Jawi
Melayu-Rumi
thai1
Kulit Covid jawi
Kulit Covid rumi
Downloads
Downloads
Downloads

 

 

จิตอาสา ยามวิกฤติ

by Adnmin
in FTUNews

 

จากการใช้มาตรการปิดเมืองของหน่วยราชการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่นับวันจะยิ่งทวีเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมถึงการจับจ่าย ซื้อของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดบริการสาธารณะ ให้ความสะดวกแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยศิษย์เก่า มฟน. และจิตอาสา ให้ความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา ชาวบ้านในพื้นที่บ้านโสร่ง ต.เขาตูม จึงได้เปิดเพจชื่อว่า Lockdown Fight COVID 19 ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ ให้บริการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโสร่ง ที่มีความตั้งใจให้ความร่วมมืออยู่บ้านไม่แพร่เชื้อ โดยมีสินค้าที่สามารถฝากซื้อได้คือ ยาสามัญประจำบ้าน นม อาหารแห้ง อาหารสด ฯลฯ และกำหนดจุดรับของ ณ สี่แยกบ้านต้นตำเสา เน้นความสะอาด ระยะห่าง 2 เมตร ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย การให้บริการนี้ ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นในยามวิกฤติเท่านั้น

fn630401n1p2

fn630401n1p3

fn630401n1p4

ดูแลนักศึกษาต่างชาติ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2563 นายอับดุลบาซิด หะยีสะมะแอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทน ศปง.และตัวแทนสหกรณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ร่วมกันแจกอาหารและถุงยังชีพแก่นักศึกษาและบุคลากรผู้ดูแลนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศจีน กัมพูชาและพม่าที่ยังคงอยู่ที่หอพักในช่วงปิดเทอมนี้ จำนวนกว่า 30 คนในเวลาเดียวกันก็ได้ชี้แจงถึงหลักปฏิบัติตนใน ระยะเวลาของการระบาดเชื้อโควิด 19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกๆคนอีกด้วย โดยใช้เวลาสั้นไปเพียงประมาณ 30 นาที จึงแยกย้ายกันกลับ ณ บริเวณมัสยิดอัลฮารอมัยน์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn630326n1p1

fn630326n1p2

fn630326n1p3

หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการ"รัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการ"รัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 " ณ มัสยิดดารุลฮูดารามง ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาเข้าร่วม

ดร.อับดุลอาซิ กะลูแป ผู้จัดการหลักสูตร กล่าวว่า โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน เป็นโครงการใหม่ที่ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมในชุมชน และเป็นครั้งที่แรก ที่ทางหลักสูตรจะบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ชุมชนให้มากขึ้น พร้อมที่จะสร้างองค์ความรู้ที่สามารถให้ประโยชน์กับนักศึกษาและชุมชนด้วย

ดร.อับดุลอาซิ เล่าต่อว่า กิจกรรมในวันนี้มีหลากหลายมาก ที่ทางหลักสูตรจะให้นักศึกษาได้สัมผัสกับชุมชนจริง ๆ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีความมั่นใจว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาชุมชนในครั้งนี้สามารถที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดได้อีกด้วย

fn630315n1p1fn630315n1p2

fn630315n1p3fn630315n1p4

fn630315n1p5

เปิด Expo อาเซี่ยนมอลล์ ยิ่งใหญ่ ทุกฝ่ายสนับสนุนเต็มที่

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ มีการเปิดพิธีงานมหกรรมแสดงสินค้า ไทย – มาเลเซีย  Expo Asean Mall ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด มีรศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมาดีนะตุสสลามและอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษาโครงการมาดีนะตุสสลามและนายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย กล่าวสนับสนุน มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายก อบจ.ปัตตานี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี นายเด่น โต๊ะมีนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นักการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างคับคั่ง

วัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้เพื่อยกระดับการค้า การลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยจะเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้าจากประเทศอาเซียน โดยเฉพาะการลงทุนในมิติของธุรกิจวากัฟเพื่อความดีที่ไม่สิ้นสุด กล่าวคือการจัดสรรผลกำไรไปสู่ภาคบริจาคการกุศลแก่เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินถาวรเพื่อส่วนรวมเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลบารอกัตและความโปรดปรานจากองค์พระผู้อภิบาล สู่ความก้าวหน้า ความสำเร็จ บังเกิดผลแก่สังคมในวงกว้างอย่างแท้จริง

fn630301n1p3

fn630301n1p7fn630301n1p2

fn630301n1p4fn630301n1p5

fn630301n1p1fn630301n1p6

กด Play เพื่อชมคลิปพิธีเปิด

 

คณะจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและพบปะกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

วันนี้ 2 มี.ค. 63 คณะจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและพบปะกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี ศ.ดร.ซาการียา  หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ จากการพบปะในครั้งนี้ ได้เห็นชอบที่จะร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย และสหกิจศึกษา ร่วมกันในอนาคต

fn630302n1p2

fn630302n1p5fn630302n1p1

fn630302n1p3fn630302n1p4

มฟน.ในข่าว ต่อยอดการพัฒนาวิจัยในพื้นที่

by Adnmin
in FTUNews

 

ดร.อิสมาอีล ราโอบ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่างานวิจัยชุดโครงการ "การวิจัยและพัฒนาเมืองมะดีนะตุสสลามสู่มาตรฐานฮาลาลและตอยยีบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนใต้" เป็นหนึ่งในโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) สนับสนุนโดย หน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับฝ่าย บูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สกสว.) โดยนักวิจัยได้เข้าไปทำงานวิจัยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เครื่องแกงและอาหารสำเร็จรูปจังหวัดปัตตานี เพื่อยกระดับเครื่องแกงและอาหารสำเร็จรูปที่ได้มาตรฐานสากล และการนำไปสู่การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศมุสลิม

ทั้งนี้ 'เมืองมะดีนะตุสสลาม' เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ชานเมืองจังหวัดปัตตานี มีเนื้อที่กว่า 1,300 ไร่ โดยมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการผลักดันแนวคิดการสร้างรูปธรรมของเมืองแห่งสันติสุข สิ่งแวดล้อมที่ดีของการอยู่ร่วมกัน และเป็น Hub ในการเชื่อมโยงกับโลกมุสลิม ทั้งการศึกษาและการค้าการลงทุน โดยเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชน

แหล่งข่าว : ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๕

สัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 11

by Adnmin
in FTUNews

 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่11 หัวข้อ”ผู้นำรุ่นใหม่: ความท้าทายต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมชายแดนใต้” โดยมีวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มากด้วยประสบการณ์ระดับชาติคือ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ อดีตเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลากับรางวัลผู้นำดีเด่นมากมาย และ อ.อับดุลฮามีด จะปะกียา ผู้บริหารโรงเรียนบำรุงอิสลาม อ.เมือง จ.ปัตตานี ร่วมเป็นผู้นำเสนอมุมมองและทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนาชายแดนใต้ มี ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์กล่าวเปิดงานและปิดท้ายด้วย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศฯ ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะศิลปะศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2563

fn630218n1p1fn630218n1p2

fn630218n1p3fn630218n1p4

fn630218n1p5

กด Play เพื่อชมคลิปสัมมนา

 

กองแนะแนวและศิษย์เก่าให้การต้อนรับนายอำเภอยะรัง

by Adnmin
in FTUNews

 

กองแนะแนวและศิษย์เก่าให้การต้อนรับนายอำเภอยะรัง จังหวัดปัตานี ในโอกาสมาเยี่ยมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมกันนี้ได้รายงานกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ให้กับนายอำเภอยะรังรับทราบ

ในการนี้ท่านได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงานกิจกรรมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฟาฏอนีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อไป

fn630204n2p1

fn630204n2p2

fn630204n2p3

ปัญหาความหลากหลายทางเพศ (LGBT)

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการสัมมนาทางวิชาอุศูลุดดีน หัวข้อ LBGT และโรคซึมเศร้า ปัญหาวัยรุ่นที่มุสลิมมองข้าม โดยสาขาวิชาอุศูลุดดีน คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มี ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวนำรายการและเปิดพิธี ตามด้วย นพ.มูฮำหมาด ละไบจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้มองถึงปัญหาการสื่อสารกับสมาชิกภายในครอบครัว ที่อาจเป็นสาเหตุของความล้มเหลวในการดูแลลูก และมาถึงช่วงของการสัมมนา  มีวิทยากรนำโดย นพ.ดำรงค์ แวอาลี หัวหน้าฝ่ายจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และผศ.ดร.อิบรอเฮม สือแม อาจารย์ประจำคณะ เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับสภาพของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพและสาเหตุเบื้องต้นในเชิงสรีระวิทยา และมุมมองในมิติของอิสลามที่ถือเป็นบททดสอบของบุคคลเหล่านี้ที่ต้องก้าวข้ามให้จงได้ เพื่อความพึงพอใจของอัลลอฮฺในที่สุด

fn630204n1p1

fn630204n1p2

fn630204n1p3

กด Play เพื่อชมคลิป

 

อาจารย์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เป็นตัวแทน โครงวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์มูฮำหมัดอามีน หะยีหามะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้เป็นตัวแทน โครงวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  “การวิจัยและพัฒนาเมืองมะดีนะตุสสลามสู่มาตรฐานฮาลาลและตอยยีบันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนใต้” อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ โรงแรม Century Park Hotel กรุงเทพมหานคร

fn630202n1p1

fn630202n1p2

fn630202n1p3

สธ. จังหวัดมาเยี่ยม

by Adnmin
in FTUNews

 

นางแวสะลาเมาะ สะนิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพิเศษส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะ มาตรวจเยี่ยม พบปะกับนักศึกษาจากประเทศจีน จำนวน 43 คน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ด้วยความเป็นห่วง ซึ่งได้รับการยืนยันจากนักศึกษาเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในความความปลอดภัย ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น ในโอกาสนี้ได้มีการแจกหน้ากากอนามัย (ที่ค่อนข้างขาดแคลน) ให้แก่นักศึกษาทุกคนอีกด้วย เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn630203n1p1

fn630203n1p2

fn630203n1p3

อัล-กุรอานต้องมาก่อน

by Adnmin
in FTUNews

 

สองนักศึกษามุสลิมะฮ์ ฮาฟีเศาะฮฺ ปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา Rahmah ด้วยการเรียนระดับ 3.80 อัพในสาขาวิชาอัลกุรอานและซุนนะฮฺ คือ น.ส.ซอลีฮะห์ วันทอง จากจังหวัดนราธิวาสและ น.ส.ยามีละ แยนา จากจังหวัดยะลา ท่ามกลางกระแสสังคมโลกปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่หลายๆคนต้องคำนึงถึงความมั่นคงในชีวิตต้องมาก่อน ในทางกลับกัน มุสลิมะฮฺสองคนนี้ มีมุมมองที่ต่างกันในการวาดฝันอนาคตของตัวเองอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ การเรียนรู้อัลกุรอานนั้นต้องมาก่อน เพราะนั่นคือความมั่นคงในชีวิตที่แท้จริง ปัจจัยยังชีพอื่นๆก็จะตามมา เพราะความเป็นบารอกัตของอัลกุรอาน ที่จะช่วยเติมเต็มให้เป้าหมายหลักนั้น ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ขอให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮฺได้รับประกันถึงความยิ่งใหญ่และความประเสริฐของอัลกุรอาน ขอซูโกรต่ออัลลอฮฺที่เลือกเรามาอยู่ตรงนี้กับวิชาความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ล้วนแล้วแต่จะนำไปสู่ความเป็นคนดี มีพลังต่อสู้กับความท้าทาย เมื่อพูดถึงอนาคต อยากจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่บ้านของตัวเองให้ชุมชนมีโอกาสมาศึกษาและพัฒนาจิตวิญญาณซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันอีกด้วย

fn630127n2p3

fn630127n2p4

มอบทุนเรียนดีแก่นักศึกษา

by Adnmin
in FTUNews

 

สำนักจัดหาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เป็นทุนเราะห์มะห์ จำนวน 100 ทุน ทุนละ 14,038.บาท งวดที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี

โดยมี ผศ.มูฮัมหมัด สะมะโระ เลขานุการสำนักอธิการบดี และ อ.อับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ หัวหน้าสำนักจัดหาทุนการศึกษา เป็นผู้มอบ เมื่อ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้มีขวัญและกำลังใจ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาอยู่อย่างแท้จริง

fn630126n1p1fn630126n1p2

fn630126n1p3fn630126n1p4

fn630126n1p5

นักศึกษาคนเก่ง

Miss Intisor Bt. Mohamat Asree จากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลย์เซีย ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอาหรับ คือหนึ่งในจำนวนนักศึกษา 100 คน ที่เก่งระดับ 3.93 จนได้รับทุน Al Rahmah ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เปิดเผยความรู้สึกในฐานะเป็นครอบครัวของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ด้วยการขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสในการรับทุนครั้งนี้ ที่มาจากการผลเรียนระดับนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่อบอุ่น มีความปลอดภัย ทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างบุคลิกภาพแห่งเป็นผู้นำ พร้อมๆกับความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในแขนงต่างๆ ในอนาคตมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในสาขาวิชาภาษาอาหรับ จนเป็นผู้ที่ชำนาญทางด้านนี้และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างกว้างขวาง

กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการ Infinity Plus คิดบวกไม่มีที่สิ้นสุด โดยสาขาวิชาบริหารธุรกิจร่วมกับชุมนุมนักศึกษาบริหารธุรกิจ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและเพื่อเป็นการแนะแนว ประชาสัมพันธ์ในแง่มุมที่หลากหลายมากขึ้น พิธีเปิดโดย ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา คณบดีคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เป็นการสร้างทักษะให้แก่นักศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งความเป็นจริงในอนาคต พิธีปิดโดยประธานโครงการ นายอับดุลสลาม สะสุสิ  เมื่อ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

fn630121n1p01

fn630121n1p1

fn630121n1p03

fn630121n1p04fn630121n1p05

fn630121n1p2

กด Play เพื่อชมคลิป

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงริยาด

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563​ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เยือนสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงริยาด​ ประเทศ​ซาอุดีอาระเบีย​ และได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นกับอุปทูตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านศาสนาอิสลามกับหน่วยงานในซาอุดีฯ และความร่วมมือด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษาของซาอุดีฯ รวมถึงการเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาไทยในซาอุดีฯ และในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเชี่ยวชาญในภาษาอาหรับ

fn630115n1p1

fn630115n1p2

fn630115n1p3

แนะแนว โรงเรียนอัสสลาม

by Adnmin
in FTUNews

fn630107n1p1

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมโรงเรียนคุณภาพอัสสลามร่วมกับกองแนะแนวและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดงานแนะแนว พบปะระหว่างคณาจารย์คณะต่างๆ กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพอัสสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน จำนวนเกือบหนึ่งพันคน เมื่อ 7 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยมี ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโดย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

fn630107n1p2

ในโอกาสนี้ อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้พบปะและกล่าวโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้ลูกนักเรียนที่กำลังจะก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการใช้สร้างชีวิตที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลามนั้น มีความสำคัญมากกว่าการที่จะมุ่งแต่จะหาอาชีพ มีรายได้ ในขณะที่สังคมโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทายและยั่วยุที่สุ่มเสี่ยงอาจก่อให้เกิดความเสียหรือบกพร่องในฐานะมุสลิมที่ดีคนหนึ่ง

fn630107n1p4

กด Play เพื่อชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก เพจ : Bamrong Islam School Pattani - โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี

 

fn630107n1p3fn630107n1p1

 

เรียนรู้ภาษาอาหรับ

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการ มหกรรมเสริมสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ TPCK สู่สังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 3 โดยสาขาวิชาการสอนภาษาอาหรับ คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่าย ยกระดับภาษาอาหรับ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอาหรับ ในโรงเรียนตาดีกาและโรงเรียนมัธยมรวมทั้งครูของโรงเรียนในสามจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา และสนามบริเวณมหาวิทยาลัย มี ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมต่างๆที่หลากหลายเพื่อวัดความสามารถและทักษะของนักเรียนในแต่ละระดับ มีทั้งภาควิชาการ ภาคเวที ภาคสนามและกิจกรรมนิทรรศการที่มีรางวัลมอบให้กับผู้ชนะในประเภทต่างๆมากมายที่มาจากโรงเรียนและครู 5 จังหวัดคือปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล จำนวนประมาณ 3,000 คน

fn630105n1p1

fn630105n1p5fn630105n1p4

fn630105n1p2fn630105n1p3

 

ละหมาด Kusuf (เนื่องเกิดสุริยุปราคา)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  เวลาประมาณ 10.10 น. ได้เกิดสุริยุปราคา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย สามารถมองเห็นได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในโอกาสสำคัญนี้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดละหมาดกุสูฟ Kusuf ที่มัสยิดอัลฮารอมัยน์ โดยมีอิหม่าม มูฮัมหมัด อับดุรร็อบ อัสซูรูรีย์ เป็นผู้นำละหมาด และ อ.มูฮัมหมัด คอยา อ่านคุฎบะห์ ทั้งนี้ อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้กล่าวนำถึงความสำคัญของการละหมาดกุสูฟนี้ เพื่อแสดงออกถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺในปรากฏการณ์ที่อัลลอฮฺทรงกำหนด ผู้ศรัทธาพึงตระหนักถึงความผูกพันที่ควรส่งถึงพระผู้สร้างอย่างยิ่งยวด ในฐานะผู้ยำเกรง ในรูปแบบการขออภัยโทษ การบริจาคทาน การใคร่ครวญ เป็นต้น

fn621226n1p5fn621226n1p1

fn621226n1p2fn621226n1p3

 

คำกล่าวนำถึงความสำคัญของการละหมาดกุสูฟ โดย อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

 

คลิป นำละหมาด โดยมอิหม่าม มูฮัมหมัด อับดุรร็อบ อัสซูรูรีย์ และคุฏบะห์ โดย อุสตาซมูฮัมหมัด คอยา

 


เขียนโดย : อามีน แยนา
รูปภาพโดย : Abdulfattah Japakiya
แหล่งคลิป : Suara Haramain , FTUtv