อุปทูต​ประเทศเนเธอแลนด์​ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมเยียนพบปะอธิการบดี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เวลา 08.30 น.  Mr. Thomas Van Leeuwen อุปทูต​ประเทศเนเธอแลนด์​ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตามเข้าเยี่ยมเยียนพบปะกับ รศ.ดร. อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ณ ห้องรับรอง อาคารสภา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

fn640324p1fn640324p2

fn640324p5fn640324p3

fn640324p4

เยี่ยมเยียนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมเยียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมได้หารือเเลกเปลี่ยนเเนวทางการทำงานด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fn640315n2p1

fn640315n2p2

fn640315n2p3

ต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอคนใหม่ของอำเภอยะรัง

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์  ดร.อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง ได้มาพบปะเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่นายอำเภอยะรัง ณ ห้องรับรอง อาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฎอนี

fn640315n1p1

fn640315n1p2

fn640315n1p3

ร่วมต้อนรับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับ พลตำรวจตรี พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งนี้ได้มีการพบปะและแลกความคิดเห็นกับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

fn640301n2p1fn640301n2p5

fn640301n2p3fn640301n2p4

fn640301n2p2

ภาพและข่าว โดย​ Azhan Che-tae

 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุไรยา จะปะกียา

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุไรยา จะปะกียา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษามลายูและเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับการตีพิมพ์ตำราหัวข้อ "Kaedah Bacaan Fonetik Bahasa Melayu dan Bahasa Thai" (ทักษะการอ่านโฟนิติกในภาษามลายูและภาษาไทย) จัดพิมพ์โดย Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia โดยหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มือและอ้างอิงด้านทักษะภาษามลายูสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

fn640301p1

fn640301p2

fn640301p3

เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับนายก อบจ.ปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในนามมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับนายก อบจ.ปัตตานี นายเศรษฐ อัลยุฟรี หลังจากที่ท่านได้แถลงนโยบายเป็นทางการในวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

fn640122p1

fn640122p2

fn640122p3

กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับช่าวบ้าน หมู่บ้านโสร่ง

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2654  ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับช่าวบ้าน หมู่บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างหนักในช่วงนี้

fn640105p6fn640105p2

fn640105p3fn640105p4

fn640105p5fn640105p1

 

ภาพและข่าว โดย​ Maroyee Mahama

 

กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ได้มอบข้าวสารและอาหารแห้งให้กับ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563  ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อมอบข้าวสารและอาหารแห้งให้กับ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ประสบความยากลำบากในช่วงฤดูฝนในปีนี้

fn631217p1fn631217p2

fn631217p3fn631217p4

 

ภาพและข่าว โดย​ Maroyee Mahama

 

ร่วมต้อนรับพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4  ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยทางแม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีการพบปะและแลกความคิดเห็นกับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกิจกรรมและการเรียนรู้จากตำรา การอบรมของผู้นำต่างๆ ของกลุ่มนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างในสังคม แสดงออกถึงความต้องการสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

fn631029p1fn631029p7

fn631029p5fn631029p2

fn631029p4fn631029p6

fn631029p8fn631029p9

 

ข่าวโดย​ Anhuns
ภาพโดย​ Azhan Che-tae

 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเข้าพบนายอำเภอมายอ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายรอยาลี  ยะดะหะ นายอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนภูมิภาค และได้หารือการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาขาระดับอำเภอ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

จากนั้นทางอำเภอมายอ ให้เกียรติรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตมายอโอเพ่น สันติสุขชายแดนใต้ และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

fn631022p1

fn631022p2fn631022p3

fn631022p4fn631022p5

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำศิษย์เก่าได้รับบรรจุข้าราชการใหม่เข้าพบผู้บริหาร

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอบูนูฟัยล์  มาหะ นายกสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มอบหมายให้นายมูรชีดี  กาลอ อุปนายกสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่ เข้ามาคารวะ รองศาตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาลิม  ไซซิง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (คณบดีอาวุโส) ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. นายฮูไซนี  แซะอาหลี  ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา

2. นายอ๊ะหมัด  ดอล๊ะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมถ์ จังหวัดนราธิวาส

3. นายซอหมาด  ใบหมาดปันจอ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้การเข้ามาเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ เป็นการแสดงการขอบคุณของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่ให้ความรู้ในวันนั้น จนทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในวันนี้ จากนั้นขอโอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

fn631021p3fn631021p4

fn631021p5fn631021p7

fn631021p6fn631021p1

fn631021p2

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า นำคณะเข้าพบนายอำเภอ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  เพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนภูมิภาค ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น.เข้าเยี่ยมคารวะนายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และได้ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาขาระดับอำเภอ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาด้วย

นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  กล่าวว่า ยะรังมีของดีเยอะมาก และผมจะนำเสนอของดีในอำเภอยะรังสู่นานาชาติ ผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้

นายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง กล่าวว่า การศึกษาไม่จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไข แต่การศึกษาคือการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ และผมยินดีที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทิ้งท้ายว่า สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประสานความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมกับอำเภอใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในอนาคต และให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

fn631020p1fn631020p2

fn631020p3fn631020p4

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและจัดเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ได้โอกาสมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ โดย อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

fn631006p2fn631006p1

และในวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยาฏอนี ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยาฏอนีเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านโต๊ะอิหม่ำและผู้นำชุมชน พร้อมมอบนโยบายการบริหาร ซึ่งอำนวยการประสานโดย อำเภอยะรังเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้

fn631006p3fn631006p4

fn631006p5

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสได้บรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายซอหมาด ใบหมาดปันจอ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสได้บรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  ทั้งนี้ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่ง ได้เข้ารับโอวาทจาก ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ Sukree Langputeh รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ณ ร้านอาหาร PaPa TaGu จังหวัดปัตตานี

fn630915p1

fn630915p2

fn630915p3

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่างในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mintoring)

by Adnmin
in FTUNews

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง โดยนางชุลี ศรีนวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาซศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (U-School Mintoring) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านเขาตูม และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn630903p1 fn630903p2

fn630903p3 fn630903p4

fn630903p5

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์ (ลอนดอน) ประเทศอังกฤษให้แก่นักศึกษา จำนวน 100 ทุน

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 สำนักจัดหาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์ (ลอนดอน) ประเทศอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอบทุนให้แก่นักศึกษาทุนดังกล่าว จำนวน 100 ทุน ณ ห้องประชุมอาคารสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ขอขอบคุณมูลนิธิอัลเราะห์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

fn630907n2p1fn630907n2p6

fn630907n2p5fn630907n2p4

fn630907n2p2

ภาพและข่าว โดย : Mahyarudin Dueramaeng

 

 

อิหม่ามมัสยิดบางอุทิศ (ศิษย์เก่า มฟน.) มอบทุนซะกาตให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 สำนักจัดหาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มอบทุนซะกาต จำนวน 13 ทุน ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นเงินจำนวน 65,000 บาท
สนับสนุนทุนซะกาตโดย นายอนุสรณ์ องอาจ อิหม่ามมัสยิดบางอุทิศ กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพ​มหานคร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี
jazakallahu khairan Anusorn Ongard

fn630907n1p1

fn630907n1p3

fn630907n1p2

ภาพและข่าว โดย : Mahyarudin Dueramaeng

 

 

อธิการบดี ครูปฐมบท Talqeen และปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา ได้มีการจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมการ Talqeen ด้วยการอ่านซูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ โดย รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี เป็นครูปฐมบทแก่นักศึกษาใหม่ ในบรรยากาศที่เป็นบารอกัตท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณบดี หัวหน้าสาขา คณาจารย์ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้

ส่วนหนึ่งในคำกล่าวของอธิการบดีซึ่งถือเป็นปฐมโอวาทแก่นักศึกษาเหล่านี้คือ

“ลูกๆเดินทางมาถูกทางแล้ว มาใช้ชีวิตอยู่บนที่ดินวากัฟ  มาเรียนที่นี่ไม่เหมือนเรียนที่อื่น เพราะเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นวากัฟทั้งหมด เรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางไปสู่สรวงสวรรค์ มีเสียงอาซานคอยนำชีวิตเราทุก 5 เวลา ที่คอยปัดเป่าไซตอนในช่วงอายุของเรา 18 – 22 ปี ช่างเป็นชีวิตที่ล่อแหลมมากๆ หากไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของอิสลามจริงๆ ชีวิตนี้ไม่ใช่ของเรา ชีวิตนี้เป็นของอัลลอฮฺที่ฝากมาให้เราใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยประทานอัลกุรอานมาเป็นทางนำของชีวิตและปัจจัยยังชีพต่างๆเพื่อเป็นเสบียงแก่ทุกชีวิตให้อยู่บนโลกนี้อย่างเพียงพอ

เรากำลังทำหน้าที่เพื่อไปสู่ความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ด้วยการถือธง นำความโปรดปรานมาให้แก่ชาวโลก(Rahmatal Lil Alameen) จึงขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนให้สูงๆ ไม่ใช่แค่ปริญญาตรี แต่ต้องให้ถึงปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกคนในห้องนี้ต้องเป็นดอกเตอร์ให้หมดเลย เพื่อจะได้นำความรู้เหล่านี้เป็นรอฮมัตแก่ชาวโลกทั้งปวง นี่คือวิสัยทัศน์ของอิสลาม ขอให้ทุกคนมอบจิตใจให้กับอัลลอฮฺ ผ่านกระบวนการตัรเบียะฮฺของมหาวิทยาลัย เราจะพยายามพาลูกๆของเราทุกคนผ่าน Assiratal Mustaqeem โดยไม่ให้ตกค้างแม้แต่คนเดียว ทั้งนี้ให้ทุกชีวิตนั้นมีความเข้าใจในหลักประกันของตนเองถึงความสันติสุขที่เขาพึงได้รับในโลกดุนยานี้และอาคีเราะฮฺ ภายใต้สโลแกน “มหาวิทยาลัยของฉัน สวรรค์ของฉัน” (Jamiati Jannati)”

fn630703n1p1fn630703n1p2

fn630703n1p3fn630703n1p4

คลิปอธิการบดีกล่าวโอวาทและปฐมบท Talqeen โครงการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

 ขอบคุณคลิปวีดีโอจากเพจ : FTU tv

 

คลิปพิธีมอบเข็มกลัดนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

 ขอบคุณคลิปวีดีโอจากเพจ : องค์การบริหารนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ข่าวโดย​ Amin​ Yeana

การ์ดอย่าตก พร้อมชกต่อมาตรการควบคุม โควิด-19 ต้อนรับปีการศึกษา 2563

by Adnmin
in FTUNews

 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี วางมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 สำหรับการเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563 ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยจากมาตรการเหล่านี้ด้วยความไม่ประมาท การ์ดอย่าตก แม้ภาพรวมอาจค่อนข้างสงบนิ่ง วางใจได้แต่ยังไว้ใจไม่ได้

มาตรการที่ได้ดำเนินการเพื่อรักษาความมั่นคงทางสุขภาพและทางสังคม ได้แก่ วางจุดล้างมือพร้อมเจลฆ่าเชื้อจำนวน 20 จุด ในพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัย ตั้งด่านจุดคัดกรองเพื่อวัดอุณหภูมิสำหรับขาเข้าทุกคน พร้อมกับการลงชื่อในทะเบียนการเข้าออกการใส่หน้ากากอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การรักษาระยะ ห่างทางสังคมไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะเวลาละหมาดญะมาอะฮฺ และการเข้าหอพักของนักศึกษาต้องผ่านการคัดกรองอย่างทั่วถึงรวมถึงการงดเว้นกิจกรรมต่างๆที่มีการรวมตัวของผู้คนเป็นจำนวนมาก

ผศ.อับดุลบาสิต หะยีสะมะแอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เปิดเผยว่า การใช้มาตรการต่างๆเหล่านี้นอกเหนือจากเป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์.วิจัยและนวัตกรรมแล้ว เราต้องถือว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มันคือการรักษาชีวิตตัวเองและยังช่วยรักษาชีวิตของคนอื่นๆอีกด้วย นี่คือความน่ารักน่าหลงใหลของศาสนาอิสลามที่ทุกคนสามารถตักตวงผลบุญในทุกมิติของชีวิต

fn630628n1p1

fn630628n1p2

fn630628n1p3

ข่าวและภาพ โดย​ Amin​ Yeana

 

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของ นางสาวอิศรียา หมื่นศรีรา (ฟิรดาวส์) และญาติใกล้ชิดอีก 3 ศพ(อินนา ลิลลาฮิ วาอินนา อิลัยฮิ รอญิอูน)

by Adnmin
in FTUNews

 

กลายเป็นความโศกเศร้าสลดยากที่จะอธิบายเมื่อถึงคราลิขิตของอัลลอฮฺ ทุกสรรพสิ่งย่อมอยู่ภายใต้อานุภาพของอัลลอฮฺ(ซุบฮานะฯ) เมื่อนางสาวนางสาวอิศรียา หมื่นศรีรา(ฟิรดาวส์) อายุ 20 ปี จากจังหวัดปราจีนบุรี นักศึกษาทุนเด็กกำพร้า สภายุวมุสลิมโลก(WAMY) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ถึงอาญัล เมื่อ วันเสาร์ 20 มิถุนายน 2563 ด้วยโรคมะเร็ง ต่อมน้ำเหลือง ระยะที่ 4 ณ โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี

ต่อมาได้มีการจัดการและลำเลียงมัยยิตจากปราจีนบุรีเพื่อนำไปฝังยังบ้านเกิดที่ บ้านหน้าทัพ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีรถยนต์ร่วมขบวนเดินทางของญาติพี่น้อง เมื่อมาถึงเขตอำเภอสิชล ก่อนถึงจุดหมายอีกไม่กี่กิโลเมตร ได้เกิดอุบัติเหตุรถร่วมขบวนชนกับต้นไม้ริมถนนเสียหายยับเยิน ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 3 คนและบาดเจ็บอีก 2 คน ผู้เสียชีวิตเป็นพี่ชาย น้าสาวและหลานสาว คาดว่าสาเหตุมาจากคนขับหลับใน มัยยิตทั้งสี่ได้ทำพิธีฝัง ณ กุโบร์ ม.7 บ้านหน้าทัพ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในวันอาทิตย์ 21 มิถุนายน 2563

ในโอกาสนี้ ทีมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อร่วมส่งดุอาเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกับมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งช่วยเหลือครอบครัวเพื่อยืนหยัดอดทนสู้ชีวิตต่อไป

fn630623n1p1

fn630623n1p3fn630623n1p2

fn630623n1p5fn630623n1p4

 

ข่าวโดย: Amin​ Yeana

ภาพโดย:Anhuns