แผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง อ.ยะรัง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MoU)

by Anhuns
in FTUNews

อำเภอยะรังโดยนายอำเภอ นายอับดุลการีม ยีดำ พร้อมด้วยสำนักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกองค์กรในอำเภอยะรัง รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดพิธี แผนรณรงค์ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง อ.ยะรัง และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MoU)”ชาวยะรังร่วมใจ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง” โดยนายอำเภอยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ เมื่อ 9 มกราคม 2562 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวต้อนรับและพร้อมให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยะรังที่เราได้มีบทบาทร่วมกันด้วยดีตลอดมา และบรรยายถึงความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาต่างชาติจาก 30 ประเทศ 5 ทวีปและจาก 10 ประเทศอาเซี่ยนขาดเพียงประเทศบรูไน โดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาและประเทศจีนที่จบไปแล้ว ได้สร้างคุณูปการแก่สังคมอย่างมากมาย อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยอิสลามหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ยืนหยัดมั่นคงในอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ

พิธีเปิดโดยนายอำเภอพร้อมกับกล่าวโอวาทให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการบริหารจัดการแยกขยะเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง ตามด้วยการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับหัวหน้าส่วนราชการและภาคประชาชน จำนวน 10 องค์กร ตามด้วยการชมนิทรรศการแสดงผลงานและให้ความรู้เรื่องการลดและคัดแยกขยะของ อปท.ทั้ง 13 แห่ง และชมรม Zero Waste  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ในช่วงสุดท้ายของพิธีเป็นการปล่อยขบวนรถแห่รณรงค์การคัดแยกขยะของ อปท.ทั้ง13 แห่งในอำเภอยะรังซึ่งได้สร้างสีสันและความคึกคักให้แก่ผู้เข้าร่วมและบรรยากาศของความพึงพอใจให้กับทุกฝ่าย

fn610109p1 fn610109p2

fn610109p3 fn610109p4

 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการอิฆอซะฮ์และรองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

by Anhuns
in FTUNews

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ‏ผศ ดร อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ ดร ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ฏอฮา อุมาร์ อัลคอตีบ รองเลขาธิการอิฆอซะฮ์  และ นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Read more

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลาม มณฑลยูหนาน ประเทศจีน

by Anhuns
in FTUNews

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางพร้อมด้วยคณะ ไปเยี่ยมศิษย์เก่า และพี่น้องมุสลิม ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูหนาน ประเทศจีน  นอกจากได้เยี่ยมชมความงดงามในหลายๆ พื้นที่แล้ว ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมสถาบัน Xida Islamic Education College เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตเมืองชาเดียน มีนักเรียนอยู่ประมาณ 400 คน มีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สอนอยู่ที่นี่ 4 คน หนึ่งในนี้คือ ดร. ยูซุฟ จบ ป. โท ภาษาอาหรับ จาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตอนนี้รับหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีพร้อมรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยมปลัดกระทรวงเอากอฟและกิจการอิสลาม ประเทศคูเวต และเอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศคูเวต

by Anhuns
in FTUNews

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2561 ผศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ รศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าเยี่ยมปลัดกระทรวงเอากอฟและกิจการอิสลาม ประเทศคูเวต และเอกอัครราชฑูตไทยประจำประเทศคูเวต

Read more

อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม สำนักงานสันนิบาตโลกมุสลิม มักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

by Anhuns
in FTUNews

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ‏ผศ ดร อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ ดร ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการสันนิบาตโลกมุสลิม ณ สำนักงานสันนิบาตโลกมุสลิม มักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

Read more