ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโดยใช้สิทธิพิเศษ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

by Adnmin

 prakad q63 01

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีโดยใช้สิทธิพิเศษ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยใช้สิทธิพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

 prakad q63 01

 

Pin It