ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษ สาขาวิชาอิสลามศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

by Adnmin

 

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการพิเศษ สาขาวิชาอิสลามศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

krongkanpised63cr 01krongkanpised63cr 02krongkanpised63cr 03krongkanpised63cr 04

Pin It