ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

by Adnmin

 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทโครงการพิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

Download ประกาศ

pised rps63cr 01pised rps63cr 02pised rps63cr 03pised rps63cr 04

Pin It