การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
สหวิทยาการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หลังยุคโควิด-19
18 ธันวาคม 2565
ในระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ
จัดโดย : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

poster m

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565

by Adnmin

การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปี 2565
“สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม: การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ความปกติที่เปลี่ยนไป”
“MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH STUDIES AND SOCIAL INNOVATION: SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOWARD THE NEXT NORMAL”

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

poster th n

poster en n

เชิญเข้าร่วมอบรมหลักการเขียนยาวีฟาฏอนีสำหรับครู

by Adnmin

Assalamualaikum

كڤد ڤمينت بهاس ملايو توليسن جاوي
جوم ايكوتي برسام دڠن "كورسوس قأعدة جاوي فطاني اونتوق ڬورو"
KURSUS KAEDAH JAWI FATONI UNTUK GURU
อบรมหลักการเขียนยาวีฟาฏอนีสำหรับครู

⯑Harga pendaftaran 150 bath.
   - Nasi tengah hari
   - Sijil penyertaan
⯑Terbuka kepada semua peminat

Sila daftar ⯑
https://forms.gle/59Sx8CDvktPmbS3Q7

Kursus tanggal : 26/02/2565   tempat : Universiti Fatoni

Anjuran Jabatan Pendidikan Bahasa Melayu dan Teknologi Pendidikan dan Pusat kajian tamadun melayu Islam ( Pustani ) Universiti Fatoni.

poster

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

by Adnmin

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2

The 2nd National and International Conference for Ummah Network 2021 (The 2nd INTER-UMMAH 2021)

EDU SANDBOX : COMPETENCY DEVELOPMENT AND INNOVATIVE STRATEGIES FOR A NEW NORMAL AGENDA

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ พบปะวิชาการ الملتقى الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة

by Adnmin

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการ พบปะวิชาการ
الملتقى الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة
ผ่านโปรแกรม Zoom และ รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน เพจ FTUtv

⯑ วันที่ 19-20 ธันวาคม พ.ศ.2564
⯑ เวลา 13.30-16.30 น.

✏️สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์ https://forms.gle/aGXaxmPAEqSkZMtm9

Poster n1

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการปัตตานีโมเดล: การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

by Adnmin

⯑ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม
 ✅โครงการปัตตานีโมเดล: การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ภายใต้
⯑กิจกรรม: Learning Loss from Virtual School due to Covid-19
⯑กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
✅กล่าวเปิดพิธี กิจกรรม: Learning Loss from Virtual School due to Covid-19 โดย ผศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
✅บรรยายพิเศษ
“Learning Losses: เอฟเฟกต์โควิดเขย่าการศึกษาเพิ่มแรงถดถอยการเรียนรู้” โดย ดร.ภูมิศรันย์ ทองเลี่ยมนาค
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
✅เสวนา Learning Losses: นักเรียนสูญเสียการเรียนรู้...สังคมต้องทำอะไร
      ⯑ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ดำเนินการเสวนา
      ⯑รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา มอ.ปัตตานี
      ⯑ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
      ⯑นพ.มูฮำหมาด ละใบจิ นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
      ⯑นายบัซซาม ปิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
⯑ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
⯑ 08.30-12.00 น.  
✏️สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์ https://forms.gle/EDXdXhrNCctM3E587
⛪️สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์
https://zoom.us/j/99365038130?
⯑Meeting ID: 993 6503 8130
     Passcode: 775500

fe20211102

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยระดับนานาชาติ ITRexC 3rd (ออนไลน์)

by Adnmin

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยระดับนานาชาติ  ITRexC 3rd (ออนไลน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

post 1

เชิญติดตามเวทีวิชาการวิเคราะห์ทางออกชายแดนใต้ ผ่านช่องทาง CLUBHOUSE

by Adnmin

เชิญติดตามเวทีวิชาการวิเคราะห์ทางออกชายแดนใต้ ในประเด็น “จากความขัดแย้งและความรุนแรงสู่สันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้: จะไปต่อกันอย่างไร” ในช่องทาง CLUBHOUSE เวลา 20.00-22.00 น.
โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 มหาวิทยาลัย
มีให้ทุกท่านได้ติดตามถึง 10 Ep. คับคั่งด้วยนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ

10 ep

ep 1

Ep.1 ศาสนาในดินแดนมลายู: กำเนิดชนชาติมลายูสู่ความหลากหลายทางศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้ และรูปแบบความสัมพันธ์สยามกับปตานี
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 https://www.clubhouse.com/room/m7v2XbpX

Ep.2 ศาสนาในดินแดนมลายู: อิสลามศาสนาแห่งศานติกับความขัดแย้งชายแดนใต้
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

Ep.3 ใครปกครองชายแดนใต้?
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

Ep.4 เจาะลึกชายแดนใต้: In-depth in Deep South
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564

Ep.5 17 ปี ในชายแดนใต้: จากความขัดแย้งสู่สันติสุข เราพบทางออกหรือทางตัน
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564

Ep.6 ความขัดแย้งในชายแดนใต้กับความท้าทายร่วมสมัย
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564

Ep.7 ไทย-มาเล-อินโด: การเมืองการปกครองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่หลังยุคโควิด-19
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564

Ep.8 เยาวชนและการศึกษา: จุดเปลี่ยนชายแดนใต้จากกะลาแลนด์สู่ดินแดนมหัศจรรย์ Evidence Based?
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Ep.9 รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ของรัฐบาล: อดีตและปัจจุบัน
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564

Ep.10 Deep South: Let’s move on! ก้าวต่อไปของชายแดนใต้
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในคลับ “ชายแดนใต้ทางออกหรือทางตัน” เพื่อไม่พลาดความน่าสนใจในทุกตอน ได้ทางลิงค์
https://www.clubhouse.com/club/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99

เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ Webinar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu ผ่านระบบ Webex

by Adnmin

เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ Webinar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Thailand: Fenomena dan Isu
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ผ่านโปรแกรม Webex รหัสห้อง : 176 671 6532 รหัสผ่าน: WAPPBM2021

WAPPBM2021

เชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom

by Adnmin

 

เชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย : สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทุกท่านสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎในโปสเตอร์เพื่อเข้าร่วมรับฟัง ในวันเวลาดังกล่าว

fn640421p1nn

Fatoni Academy เปิดรับสมัคร เด็กอนุบาล- ป.3 คอร์สเรียนกุรอานบูรณาการภาษา Islam and English in Daily Life

by Adnmin

Fatoni Academy เปิดรับสมัคร เด็กอนุบาล- ป.3 คอร์สเรียนกุรอานบูรณาการภาษา Islam and English in Daily Life

คลิกสมัครออนไลน์

ftue6404 1

ประกาศรับสมัครโครงการ English Access Microscholarship Program

by Adnmin

ประกาศรับสมัครโครงการ English Access Microscholarship Program

#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 14-16 ปี
2. มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความสามารถและสะดวกในการเดินทางมาเรียนในวันศุกร์ หรือวันเสาร์ เวลา 08.30 น. -11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บ้านโสร่ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
5. สามารถเข้าร่วมการอบรมภาษาและกิจกรรมที่โครงการกำหนด ตลอดระยะ 2 ปีการศึกษา (สิงหาคม 2563-เมษายน 2565)

#ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก
1. ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/mNyCgKRDYtpYEWsH8 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
2. ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

EAMP2020

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาและการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 2562

by Adnmin

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาและการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียติ ห้อง 21-212
ในวันที่ 1 มีนาคม 2563  เวลา 8.30 -12.00 น.

poster5

คอร์สเรียนภาษาตุรกี กับวิทยากรจากประเทศตุรกี

by Adnmin

คอร์สเรียนภาษาตุรกี กับวิทยากรจากประเทศตุรกี
ภายใต้โครงการ "อิดเราะสู่การเป็นผู้นำ Today and Reader Tomorrow a Leader"
เรียนทุกวันพุธ เริ่มวันที่ 25/12/2019
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 (201) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณาจารย์และบุคลากร มฟน. วันพุธ เวลา 13.30 - 16.00 น.
นักศึกษา วันพุธ เวลา 16.30 - 18.30 น.

E621218n

กิจกรรม Ftu Mini Marathon 2019

by Adnmin

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 มหาลัยฟาฏอนี ได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง มาราธอนเพื่อสันติภาพ 2019

ftuminimarathon2019

คลิป..ภาพรวมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

คลิปพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

คลิปสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

คลิปพิธีมอบรางวัล และพิธีปิด กิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

เชิญร่วมสมัครประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อชิงรางวัล Start Up ไอเดียธุรกิจเพื่อสุขภาพ

by Adnmin

 

รับสมัครเพื่อนๆ นักศึกษาหัวธุรกิจทุกท่าน มาสร้างไอเดียธุรกิจเจ๋งๆ ภายใต้โจทย์ "ธุรกิจเพื่อสุขภาพ" เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท!!!

กติกาการแข่งขันและรับสมัครอ่านได้ในโปสเตอร์นะคะ

สมัครเลย! กด https://forms.gle/XPgQNS819xbFqs918

รับแค่ 12 ทีมเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 22 ธันวาคม 62
•แข่งขันในวันที่ 24 ธันวาคม 62 เวลา 10:00-12:00 ณ ตึกวิทยะ ชั้น 1

121212n

 

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม FTU MINI MARATHON FOR PEACE 2019

by Adnmin

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม FTU MINI MARATHON FOR PEACE 2019

การแข่งวิ่งมาราธอนเพื่อสันติภาพ ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม เพจ FTU Mini Marathon for Peace

running maathon1running maathon2running maathon3running maathon5nrunning maathon4running maathon6

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน

ลิงค์สำหรับสั่งซื้อเสื้อ