ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการปัตตานีโมเดล: การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี

by Adnmin

⯑ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม
 ✅โครงการปัตตานีโมเดล: การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ภายใต้
⯑กิจกรรม: Learning Loss from Virtual School due to Covid-19
⯑กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.มูฮามัสสกรี มันยูนุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
✅กล่าวเปิดพิธี กิจกรรม: Learning Loss from Virtual School due to Covid-19 โดย ผศ.ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
✅บรรยายพิเศษ
“Learning Losses: เอฟเฟกต์โควิดเขย่าการศึกษาเพิ่มแรงถดถอยการเรียนรู้” โดย ดร.ภูมิศรันย์ ทองเลี่ยมนาค
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
✅เสวนา Learning Losses: นักเรียนสูญเสียการเรียนรู้...สังคมต้องทำอะไร
      ⯑ผศ.ดร.จารุวัจน์ สองเมือง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ดำเนินการเสวนา
      ⯑รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา มอ.ปัตตานี
      ⯑ผศ.ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด คณบดีคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
      ⯑นพ.มูฮำหมาด ละใบจิ นายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข
      ⯑นายบัซซาม ปิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์
⯑ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
⯑ 08.30-12.00 น.  
✏️สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์ https://forms.gle/EDXdXhrNCctM3E587
⛪️สามารถเข้าร่วมโครงการผ่านลิงค์
https://zoom.us/j/99365038130?
⯑Meeting ID: 993 6503 8130
     Passcode: 775500

fe20211102

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยระดับนานาชาติ ITRexC 3rd (ออนไลน์)

by Adnmin

เชิญทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวิจัยระดับนานาชาติ  ITRexC 3rd (ออนไลน์)

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

post 1

เชิญติดตามเวทีวิชาการวิเคราะห์ทางออกชายแดนใต้ ผ่านช่องทาง CLUBHOUSE

by Adnmin

เชิญติดตามเวทีวิชาการวิเคราะห์ทางออกชายแดนใต้ ในประเด็น “จากความขัดแย้งและความรุนแรงสู่สันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้: จะไปต่อกันอย่างไร” ในช่องทาง CLUBHOUSE เวลา 20.00-22.00 น.
โดยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 มหาวิทยาลัย
มีให้ทุกท่านได้ติดตามถึง 10 Ep. คับคั่งด้วยนักวิชาการชั้นนำระดับประเทศ

10 ep

ep 1

Ep.1 ศาสนาในดินแดนมลายู: กำเนิดชนชาติมลายูสู่ความหลากหลายทางศาสนาในพื้นที่ชายแดนใต้ และรูปแบบความสัมพันธ์สยามกับปตานี
วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2564 https://www.clubhouse.com/room/m7v2XbpX

Ep.2 ศาสนาในดินแดนมลายู: อิสลามศาสนาแห่งศานติกับความขัดแย้งชายแดนใต้
วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2564

Ep.3 ใครปกครองชายแดนใต้?
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564

Ep.4 เจาะลึกชายแดนใต้: In-depth in Deep South
วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2564

Ep.5 17 ปี ในชายแดนใต้: จากความขัดแย้งสู่สันติสุข เราพบทางออกหรือทางตัน
วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564

Ep.6 ความขัดแย้งในชายแดนใต้กับความท้าทายร่วมสมัย
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564

Ep.7 ไทย-มาเล-อินโด: การเมืองการปกครองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่หลังยุคโควิด-19
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564

Ep.8 เยาวชนและการศึกษา: จุดเปลี่ยนชายแดนใต้จากกะลาแลนด์สู่ดินแดนมหัศจรรย์ Evidence Based?
วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

Ep.9 รูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้ของรัฐบาล: อดีตและปัจจุบัน
วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2564

Ep.10 Deep South: Let’s move on! ก้าวต่อไปของชายแดนใต้
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในคลับ “ชายแดนใต้ทางออกหรือทางตัน” เพื่อไม่พลาดความน่าสนใจในทุกตอน ได้ทางลิงค์
https://www.clubhouse.com/club/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99

เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ Webinar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu ผ่านระบบ Webex

by Adnmin

เชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนานานาชาติ Webinar Antarabangsa Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu di Thailand: Fenomena dan Isu
ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
ผ่านโปรแกรม Webex รหัสห้อง : 176 671 6532 รหัสผ่าน: WAPPBM2021

WAPPBM2021

เชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom

by Adnmin

 

เชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลาตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป จัดโดย : สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทุกท่านสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฎในโปสเตอร์เพื่อเข้าร่วมรับฟัง ในวันเวลาดังกล่าว

fn640421p1nn

Fatoni Academy เปิดรับสมัคร เด็กอนุบาล- ป.3 คอร์สเรียนกุรอานบูรณาการภาษา Islam and English in Daily Life

by Adnmin

Fatoni Academy เปิดรับสมัคร เด็กอนุบาล- ป.3 คอร์สเรียนกุรอานบูรณาการภาษา Islam and English in Daily Life

คลิกสมัครออนไลน์

ftue6404 1

ประกาศรับสมัครโครงการ English Access Microscholarship Program

by Adnmin

ประกาศรับสมัครโครงการ English Access Microscholarship Program

#คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักเรียนชาย-หญิง อายุระหว่าง 14-16 ปี
2. มีความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
3. เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
4. มีความสามารถและสะดวกในการเดินทางมาเรียนในวันศุกร์ หรือวันเสาร์ เวลา 08.30 น. -11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี บ้านโสร่ง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
5. สามารถเข้าร่วมการอบรมภาษาและกิจกรรมที่โครงการกำหนด ตลอดระยะ 2 ปีการศึกษา (สิงหาคม 2563-เมษายน 2565)

#ขั้นตอนการสมัครและการคัดเลือก
1. ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/mNyCgKRDYtpYEWsH8 ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
2. ผู้สมัครจะได้รับการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563

EAMP2020

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาและการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ปี 2562

by Adnmin

เชิญเข้าร่วมฟังเสวนาและการนำเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียติ ห้อง 21-212
ในวันที่ 1 มีนาคม 2563  เวลา 8.30 -12.00 น.

poster5

คอร์สเรียนภาษาตุรกี กับวิทยากรจากประเทศตุรกี

by Adnmin

คอร์สเรียนภาษาตุรกี กับวิทยากรจากประเทศตุรกี
ภายใต้โครงการ "อิดเราะสู่การเป็นผู้นำ Today and Reader Tomorrow a Leader"
เรียนทุกวันพุธ เริ่มวันที่ 25/12/2019
ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 (201) อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
คณาจารย์และบุคลากร มฟน. วันพุธ เวลา 13.30 - 16.00 น.
นักศึกษา วันพุธ เวลา 16.30 - 18.30 น.

E621218n

กิจกรรม Ftu Mini Marathon 2019

by Adnmin

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 มหาลัยฟาฏอนี ได้จัดกิจกรรม เดิน - วิ่ง มาราธอนเพื่อสันติภาพ 2019

ftuminimarathon2019

คลิป..ภาพรวมกิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

คลิปพิธีเปิดกิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

คลิปสัมภาษณ์ผู้เข้าร่วม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

คลิปพิธีมอบรางวัล และพิธีปิด กิจกรรม เดิน-วิ่ง สันติภาพ มฟน. 2562

กด Play เพื่อชมคลิป

 

เชิญร่วมสมัครประกวดไอเดียธุรกิจเพื่อชิงรางวัล Start Up ไอเดียธุรกิจเพื่อสุขภาพ

by Adnmin

 

รับสมัครเพื่อนๆ นักศึกษาหัวธุรกิจทุกท่าน มาสร้างไอเดียธุรกิจเจ๋งๆ ภายใต้โจทย์ "ธุรกิจเพื่อสุขภาพ" เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 5,000 บาท!!!

กติกาการแข่งขันและรับสมัครอ่านได้ในโปสเตอร์นะคะ

สมัครเลย! กด https://forms.gle/XPgQNS819xbFqs918

รับแค่ 12 ทีมเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 22 ธันวาคม 62
•แข่งขันในวันที่ 24 ธันวาคม 62 เวลา 10:00-12:00 ณ ตึกวิทยะ ชั้น 1

121212n

 

เชิญเข้าร่วมกิจกรรม FTU MINI MARATHON FOR PEACE 2019

by Adnmin

เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม FTU MINI MARATHON FOR PEACE 2019

การแข่งวิ่งมาราธอนเพื่อสันติภาพ ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ ที่ 1 ธันวาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม เพจ FTU Mini Marathon for Peace

running maathon1running maathon2running maathon3running maathon5nrunning maathon4running maathon6

ลิงค์สำหรับลงทะเบียน

ลิงค์สำหรับสั่งซื้อเสื้อ

 

โครงการอบรมแนวทางการสร้างรายวิชาออนไลน์สู่การพัฒนาหลักสูตร FTU MOOC

by Adnmin

โครงการอบรมแนวทางการสร้างรายวิชาออนไลน์สู่การพัฒนาหลักสูตร FTU MOOC

ลงทะเบียนฟรี

ศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ มุอัลลิมร็อบบานีย์
ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการสร้างรายวิชาออนไลน์สู่การพัฒนาหลักสูตร FTU MOOC
ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ อาคารสารสนเทศคูเวต สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
เพื่อรับรู้และเข้าใจรูปแบบและความสำคัญของการสร้างหลักสูตรออนไลน์เพื่อรับมือกับยุคการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เห็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์และกลุ่มเป้าหมายของ ม. ฟาฏอนี
ถ่ายทอดแนวทางและถอดประสบการณ์การทำและบริหารหลักสูตรออนไลน์ระดับสถาบัน โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตร PSU MOOC ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ม. สงขลานครินทร์

ftu mooc

อบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่นักแปล ครั้งที่ 3 "กลวิธีแปลเทศเป็นไทยให้งามรส

by Adnmin

อบรมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางสู่นักแปล ครั้งที่ 3 "กลวิธีแปลเทศเป็นไทยให้งามรส"

58531

ข่าวดีสำหรับผู้กำลังมองหาคอร์สอบรมการแปล

⯑โครงการเส้นทางสู่นักแปล หัวข้อ "กลวิธีแปลเทศเป็นไทยให้งามรส"⯑

หลังจากทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการเส้นทางสู่นักแปลผ่านไปสองครั้งในสองปีติดกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายต่างกัน ได้มีเสียงตอบรับที่ดีเกินคาด และมีเสียงเรียกร้องให้จัดแก่บุคคลทั่วไปบ้าง

ซีซั่น 3 นี้ จึงหยิบยกประเด็นที่สนุกที่สุดมาอบรมให้ นั่นคือ "เทคนิคและกลวิธีการแปล" เริ่มตั้งแต่
⯑ ทำความเข้าใจความหมายของศัพท์ตั้งแต่ระดับคำ
⯑ กลวิธีการแปลเพื่อเลี่ยงการแปลตามตัว
⯑ การวิเคราะห์ความหมายคำศัพท์ตามบริบท และการเลือกใช้กลวิธีแปลให้เหมาะสม
⯑ การใช้พจนานุกรมเพื่อการแปล และการประยุกต์ใช้เครื่องมือไอทีเพื่อการคิดหาคำแปล
⯑ เทคนิคการคิดเป็นภาพเพื่อแปลให้ตรงความ งามรส เก็บได้ครบตามบริบทของต้นฉบับ เสมือนนั่งในใจผู้เขียน
⯑ เทคนิคการถอด "ประพจน์" เพื่อเรียบเรียงประโยคแปลให้งามรสได้อย่างไทย

เนื้อหาเข้มข้น จุใจ สอนและแนะนำแนวทางการใช้งานโดย อ. วิไลวรรณ กาเจร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม. ฟาฏอนี ประสบการณ์การสอนการแปล 10 ปี บวกกับประสบการณ์แปลงานหลากหลายประเภทกว่า 15 ปี จะมาถ่ายทอดกลเม็ดเคล็ดลับให้อย่างละเอียด ย่อเนื้อหามาจากหลักสูตรที่ใช้สอนนักศึกษาในคลาส พิสูจน์แล้วใน 1 เทอมว่าใช้ได้ดีเยี่ยม

⯑ ตบท้ายด้วยการฝึกปฏิบัติการแปลนิทานและบทความกับ โค้ชมี้เม เมทินี อาดัม ผู้มีประสบการณ์แปลนิทานสำหรับเด็กมุสลิม และเป็นเจ้าของหนังสือแปล "1,825 วัน ปั้นลูกด้วยอิสลาม"
✍️สนใจสมัครด่วน เพียง 15 ที่นั่ง เท่านั้น เพื่อการฝึกปฏิบัติได้อย่างทั่วถึง ⯑⯑ เพียง 2,200 บาท ⯑⯑
⯑⯑โอนเงินที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) หมายเลขบัญชี 584-1-42023-2 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์

สมัครพร้อมแนบสลิปโอนเงินตามลิงค์ข้างล่างนี้

https://forms.gle/Mg9musWCUjTv8t9Q6

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อ.วิไลวรรณ กาเจร์
โทร 084-8585867

สำหรับผู้ประสงค์ที่พัก มีอพาร์ทเมนท์เอกชนให้บริการ ตั้งอยู่ริมรั้วมหาวิทยาลัย

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ ติวภาษา และ O-net

by Adnmin

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจ ติวภาษา และ O-net
โดย หมอกิ้ฟลัน ดอเลาะ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ระหว่างวันที่ 24-30 ตุลาคม 2562

170013n

ฝ่ายกิจการสตรี ศูนย์ประสานงานสถาบันอัสสาลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดกิจกรรมค่ายล้อมลูกรักด้วยศรัทธา Assalam kids FTU Camp 3

by Adnmin

ขอเชิญน้องๆ หนูๆ อายุ ระหว่าง 7-12 ปี เข้าค่ายล้อมลูกรักด้วยศรัทธา Assalam kids FTU Camp 3

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
เก็บค่าลงทะเบียน 400 บาท พร้อมรับเสื้อค่าย รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 29 เมษายน 2561

สมัครออนไลน์ คลิก

 n1 610426