ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลาม มณฑลยูหนาน ประเทศจีน

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผศ.มัสลัน มาหะมะ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและสารสนเทศ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางพร้อมด้วยคณะ ไปเยี่ยมศิษย์เก่า และพี่น้องมุสลิม ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูหนาน ประเทศจีน  นอกจากได้เยี่ยมชมความงดงามในหลายๆ พื้นที่แล้ว ยังมีโอกาสได้เข้าเยี่ยมสถาบัน Xida Islamic Education College เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตเมืองชาเดียน มีนักเรียนอยู่ประมาณ 400 คน มีศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี สอนอยู่ที่นี่ 4 คน หนึ่งในนี้คือ ดร. ยูซุฟ จบ ป. โท ภาษาอาหรับ จาก มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ตอนนี้รับหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการ


ผศ.มัสลัน มาหะมะ ได้กล่าวอีกว่า คณะของเราได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารวิทยาลัยเป็นอย่างดี พร้อมกับบรรยายสรุปและนำชมอาคารต่างๆ และที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ เมื่อสอบถามนักเรียนที่นี่หลายๆ คนตอบว่า “อยากมาเรียนที่มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัง”

fn610403p1

fn610403p3fn610403p2

 

fn610403p5fn610403p4

 

Pin It