อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและรองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการอิฆอซะฮ์และรองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 ‏ผศ ดร อิสมาอีล ลุฏฟี จะปะกียา อธิการบดีและ รศ ดร ซาการียา หะมะ รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัยเข้าเยี่ยมคารวะ ดร.ฏอฮา อุมาร์ อัลคอตีบ รองเลขาธิการอิฆอซะฮ์  และ นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ ประจำเมืองเจดดะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

fn610418p1

fn610418p2

Pin It