มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบเหตุจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น.รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและประธานร่วมศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ ดร.นูรุดดีน อับดุลลอฮ ดากอฮา รองอธิการฝ่ายบริการชุมชน พร้อมด้วย ดร.นัศรุลลอฮ หมัดตะพงศ์ คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ และอาจารย์กริยา หลังปูเต๊ะ รองเลชานุการสภาฯ เดินทางร่วมกับผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิเช่น สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล สภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักจุฬาราชมนตรี โครงการส่งเสริมสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ สถาบันพระปกเกล้า ไปเยี่ยมผู้ประสบเหตุและสถานที่เกิดเหตุการลอบโจมตีด้วยอาวุธปืนที่วัดรัตนานุภาพ ซึ่งตั้งอยู่ ม.2 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี โดยชายชุดดำที่แต่งกายคล้ายทหาร เป็นเหตุให้ พระครูประโชติ รัตนานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอสุไหงปาดี ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส และ พระสมุห์อรรถพร ขุนอำไพ มรณภาพ และมีพระประเวศ สุขแก้ว และพระธนโชติ ชุมเลิศ 2 พระลูกวัดรัตนานุภาพได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสุไหงโกลก ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา  และเยี่ยมครอบครัวอิหม่าม สะมาแอ เจะมะ อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านท่าราบ ต.กะมิยอ อ.เมือง จังหวัดปัตตานี ที่ถูกลอบยิงภายในโรงจอดรถของมัสยิด เวลา 20.45 ของวันที่ 24 ธันวาคม2561 และไปเยี่ยมครอบครัวอิหม่ามดอเลาะ สะไร อิหม่ามประจำมัสยิดปูโปะที่ถูกลอบยิงเสียชีวิตระหว่างใช้เส้นทางบนถนน 4060 สายรือเสาะ-จะกว๊ะ ม.2 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เวลา 18.30 น. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในรอบสองเดือที่ผ่านมาที่มุ่งเป้าหมายโจมตีผู้นำศาสนาทั้งอิสลามและพุทธศาสนา ในการนี้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีและสำนักงานประธานสภาร่วมของศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวและสถานที่ประสบเหตุและทางสภาฯได้ออกแถลงการในกรณีดังกล่าวด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา กล่าวด้วยความเสียใจอย่างสุดซื้งว่าเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะจากความเป็นจริงที่ผ่านมาชุมชนพุทธบ้านโคกโกกับชุมชมมุสลิมละแวกใกล้เคียงต่างอยู่ร่วมกันมาด้วยความสันติสุขฉันพี่น้องกันมานานและวัดรัตนานุภาพยังเป็นวัดที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างมุสลิมกับพุทธและประธานร่วมสภาฯ ยังได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความขันติ อดทน ตั้งมั่นในครรลองของศาสนาและใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีและไม่ใช้ความรุนแรงและขอเรียกร้องให้หยุดกระทำการกับกลุ่มเป้าหมายผู้นำศาสนาและประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยทั่วไปตลอดจนขอให้มีความพยายามในการแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป ทางสภาฯ จะยังคงทำหน้าที่เป็นองค์กรที่จะช่วยในการพูดคุยและทำความเข้าใจให้ศาสนิกต่าง ๆ ในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่อไป

fn620121p4 fn620121p1

fn620121p21 fn620121p3

fn620121p5 fn620121p6

Pin It