พิธีเปิดอาคารบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School

by Adnmin
in FTUNews

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดพิธีเปิดอาคารเรียนบัณฑิตวิทยาลัย โดย เชคอับดุรรอฮมาน บินจามาล ยูซุฟ อัลฮัดดาด ประธานบริหารองค์กร Mubarrah Sanabilulkair Kuwait เป็นประธาน  มีอาจารย์นิมุ มะกาเจ ประธานมูลนิธิเพื่อการอุดมศึกษาอิสลามภาคใต้ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และอธิการบดีเป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อ 17 Jamadilula 1440 เท่ากับ 23 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

อาคารบัณฑิตวิทยาลัยนี้นับเป็นอาคารที่ 26 ใน 29 อาคารที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์สำนักงานจากองค์กรการกุศล ประเทศคูเวตเป็นจำนวนเงิน 23 ล้านบาท เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชา รัฐศาสตร์ ภาษาอาหรับ และอิสลามศึกษา ในระดับปริญญาเอกเปิดสอนในสาขาวิชาอิสลามศึกษา

บรรยากาศในพิธีเปิดอาคารวันนี้ดำเนินไปอย่างกระชับและใช้เวลาไม่นานโดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างพร้อมเพรียง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจในความสำเร็จอีกด้านหนึ่งโดยเฉาะคณะบัณฑิตวิทยาลัยที่ได้มีอาคารของตัวเอง มีความพร้อม ความสะดวกที่จะให้การต้อนรับ บริการนักศึกษาอย่างเต็มที่

fn620123p1 fn620123p8

fn620123p5 fn620123p7

 

บทสัมภาษณ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ โดย อาจารย์อามีน แยนา

Pin It