แถลงการณ์ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย กรณีการก่อเหตุความรุนแรงต่อมุสลิมที่กำลังประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ที่มัสยิดสองแห่ง ในเมืองไครส์ตเชิร์ช นิวซีแลนด์

by Adnmin
in FTUNews

แถลงการณ์ศาสนาเพื่อสันติภาพ สภาศาสนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2562 กรณีการก่อเหตุความรุนแรงต่อมุสลิมที่กำลังประกอบศาสนกิจในวันศุกร์ที่มัสยิดสองแห่ง ที่เมืองไครส์ตเชิร์ช  นิวซีแลนด์

จากเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายที่นิยมลัทธิไวท์สุพรีมาซิสต์บุกโจมตีมัสยิดสองแห่งและกราดยิงมุสลิมที่ปฏิบัติศาสนกิจละหมาดในวันศุกร์ที่เมืองไครส์ตเชิร์ช นิวซีแลนด์ในเวลา 13.45 ตามเวลาท้องถิ่นในวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 49 คนและบาดเจ็บสาหัสกว่า 40 คน ที่นับว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่บุคคลผู้รักสันติและผู้มีใจบริสุทธิ์ทั่วโลกตามสื่อที่ปรากฎและกระจายไปทั่วโลกในขณะนี้

religions2 2562

Pin It