โรงเรียนท่าอิฐมาเยี่ยม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  คณะผู้บริหารโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพบปะและรับฟังการบรรยายสรุปในกิจการต่างๆพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาต่อไป

fn621102pn1

fn621102pn2

fn621102pn3

 

Pin It