ความร่วมมือเพื่อทุนการศึกษากับ Albukhari International University

by Adnmin
in FTUNews

 

ผศ.ดร.อาหมัด อุมาร จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ พร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมคารวะมหาวิทยาลัย Albukhari International University โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ YBhg Prof Dato' Dr.Abd Rashid Mohamed อธิการบดี ให้เกียรติในการหารือ แลกเปลี่ยน ข้อมูล มุมมอง เพื่อความร่วมมือและการสนับสนุนทุนการศึกษาและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาการศึกษาของทั้งสองประเทศในโอกาสต่อไป : เมื่อ 8 พ.ย. 62 Alorstar Kedah Malaysia

fn621108n2p4

fn621108n2p1 fn621108n2p2

fn621108n2p3

Pin It