มอบอัลกุรอาน

by Adnmin
in FTUNews

 

YBhg.Dato’Mohammad Nasir Hamzah Timbalan Pengarah Kumpulan Media Karang Kraf Malaysia และคณะ เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.อาหมัด อุมาร จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมงานให้การต้อนรับ เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารมูลนิธิมะทา ดาโต๊ะได้กล่าวถึงจุดประสงค์ในการมาเยี่ยมครั้งนี้คือการให้ความสำคัญต่ออัลกุรอานเพื่อเป็นทางนำในการดำรงชีวิตประจำวันด้วยการให้พื้นที่และเวลาในการอ่าน ใคร่ครวญจนถึงการปฏิบัติตนตามแนวทางของอัลกุรอานให้เกิดผลแห่งความโปรดปรานแก่สังคมอย่างแท้จริง

ในโอกาสนี้ ไดมีการมอบอัลกุรอานฉบับพิมพ์ของโรงงาน Kumpulan Media Karang Kraf จำนวน 200 เล่ม ให้แก่นักศึกษาไว้ใช้ให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

fn621118p1

fn621118p3

fn621118p2

Pin It