ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1

by Adnmin
in FTUNews

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เครือข่ายศึกษา ศาสตร์อิสลามเพื่อการพัฒนาระบบนิเวศทางการศึกษาสำหรับอุมมะฮฺในศตวรรษที่ 21 The 1st National Conference on Islamic Education Network 2019: Towards Ecosystem Development for Ummah in the 21st Century (INTER-UMMAH 2019)

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมี ผศ.ดร.อาหมัด อุมาร์ จะปะเกีย รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีและสื่อกลางในการนำเสนอผลงานระดับชาติ ทั้งยังส่งเสริมเครือข่ายงานวิจัยให้กับสถาบันการศึกษา มีปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ดิเรก พรสิมา จากประเทศไทย และ Prof Dr. Taufiqulrahman Sekolah  IImu dan Teknologi  Hayati ITB ประเทศอินโดนีเซีย   โดยมีผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการมากว่า 100 คนจาก 6 มหาวิทยาลัยในภาคใต้

fn621118n2p1

fn621118n2p4fn621118n2p3

fn621118n2p2

Pin It