เวทีกลางแจ้ง

by Adnmin
in FTUNews

 

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นผู้รับมอบเวทีกลางแจ้งอเนกประสงค์จาก อ.อับดุรรอซะ วรรณอาลี ตัวแทนผู้ส่งมอบ เพื่อใช้ประโชน์ในกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวน 20 ปีของมหาวิทยาลัย

ในโอกาสนี้ นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 9 ต้น เป็นสีสันที่สวยงาม หลากหลายสายพันธุ์ที่จะให้ความอบอุ่น ผ่อนคลายแก่นักศึกษาและบุคลากรได้เป็นอย่างดี ส่วนงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน 100,000.บาท ได้รับการสนับสนุนจาก นายมุสตอฟา บินอับดุลเลาะห์ ผู้จัดการบริษัทอินทรายะลาก่อสร้าง โดยการประสานงานของ กองทรัพย์สินและอาคารสถานที่

fn621124p1

fn621124p2

Pin It