ฝ่ายบริการสังคมจัดกิจกรรมตาดีกาสร้างสรรค์

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 62 สภาผู้นำชุมชนได้จัดกิจกรรมตามแผนชุมชนเรื่อง การสร้างตาดีกาสร้างสรรค์ โดยฝ่ายบริการสังคมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นผู้ประสานงานกิจกรรม ร่วมกับสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนงบงบประมาณโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรม จะมีการบรรยาย ให้เยาวชนตาดีกาทั้ง 4 มัสยิดของบ้านโสร่ง ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาศาสนา และการสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันของสังคมที่มีความหลากหลายศาสนา

ในช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ ได้รับความร่วมมือจาก น้องๆนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์มาร่วมจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการผลิตสื่อการเรียนรู้อย่างง่าย ให้กับ ครูตาดีกา และนักเรียน ได้เล่นให้ได้ความรู้"

fn621124n3p1

fn621124n3p2fn621124n3p3

fn621124n3p4

 

กด Play เพื่อชมคลิป

 

Pin It