เยี่ยมท่าน เยือนถิ่น

by Adnmin
in FTUNews

 

โครงการ เยี่ยมท่าน เยือนถิ่น ครั้งที่ 1 โดยสมาคมศิษย์เก่าจังหวัดสตูล นำโดยประธานสมาคม คุณนูรไอนี อำมาตี พร้อมด้วยศิษย์เก่ามุสลิมะฮฺ จำนวน 20 กว่าชีวิต เดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีในฐานะศิษย์เก่า เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา มีอธิการบดี และรองอธิการบดี รวมทั้ง ผศ.ดร.อับดุลฮาลีม ไซซิง อาจารย์ผู้ก่อตั้งคณอิสลามศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมสนทนา เมื่อ 10 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักอธิการบดี

fn621210n1p4

fn621210n1p1fn621210n1p2

fn621210n1p3

Pin It