ละหมาด Kusuf (เนื่องเกิดสุริยุปราคา)

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 26 ธันวาคม 2562  เวลาประมาณ 10.10 น. ได้เกิดสุริยุปราคา บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย สามารถมองเห็นได้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ในโอกาสสำคัญนี้ มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดละหมาดกุสูฟ Kusuf ที่มัสยิดอัลฮารอมัยน์ โดยมีอิหม่าม มูฮัมหมัด อับดุรร็อบ อัสซูรูรีย์ เป็นผู้นำละหมาด และ อ.มูฮัมหมัด คอยา อ่านคุฎบะห์ ทั้งนี้ อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้กล่าวนำถึงความสำคัญของการละหมาดกุสูฟนี้ เพื่อแสดงออกถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺในปรากฏการณ์ที่อัลลอฮฺทรงกำหนด ผู้ศรัทธาพึงตระหนักถึงความผูกพันที่ควรส่งถึงพระผู้สร้างอย่างยิ่งยวด ในฐานะผู้ยำเกรง ในรูปแบบการขออภัยโทษ การบริจาคทาน การใคร่ครวญ เป็นต้น

fn621226n1p5fn621226n1p1

fn621226n1p2fn621226n1p3

 

คำกล่าวนำถึงความสำคัญของการละหมาดกุสูฟ โดย อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา

 

คลิป นำละหมาด โดยมอิหม่าม มูฮัมหมัด อับดุรร็อบ อัสซูรูรีย์ และคุฏบะห์ โดย อุสตาซมูฮัมหมัด คอยา

 


เขียนโดย : อามีน แยนา
รูปภาพโดย : Abdulfattah Japakiya
แหล่งคลิป : Suara Haramain , FTUtv

Pin It