แนะแนว โรงเรียนอัสสลาม

by Adnmin
in FTUNews

fn630107n1p1

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมโรงเรียนคุณภาพอัสสลามร่วมกับกองแนะแนวและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดงานแนะแนว พบปะระหว่างคณาจารย์คณะต่างๆ กับนักเรียนชั้นมัธยมปลายจากโรงเรียนเครือข่ายคุณภาพอัสสลามในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ร่วมกับครูแนะแนวของแต่ละโรงเรียน จำนวนเกือบหนึ่งพันคน เมื่อ 7 มกราคม 2563 ณ หอประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา โดยมี ผศ.ดร.อาหมัดอูมาร์ จะปะเกีย เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดโดย ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ

fn630107n1p2

ในโอกาสนี้ อธิการบดี รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ได้พบปะและกล่าวโอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ เพื่อให้ลูกนักเรียนที่กำลังจะก้าวสู่ระดับมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงการใช้สร้างชีวิตที่ถูกต้องตามแนวทางอิสลามนั้น มีความสำคัญมากกว่าการที่จะมุ่งแต่จะหาอาชีพ มีรายได้ ในขณะที่สังคมโลกปัจจุบันเต็มไปด้วยความท้าทายและยั่วยุที่สุ่มเสี่ยงอาจก่อให้เกิดความเสียหรือบกพร่องในฐานะมุสลิมที่ดีคนหนึ่ง

fn630107n1p4

กด Play เพื่อชมคลิป

ขอบคุณคลิปจาก เพจ : Bamrong Islam School Pattani - โรงเรียนบำรุงอิสลามปัตตานี

 

fn630107n1p3fn630107n1p1

 

Pin It