มอบทุนเรียนดีแก่นักศึกษา

by Adnmin
in FTUNews

 

สำนักจัดหาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เป็นทุนเราะห์มะห์ จำนวน 100 ทุน ทุนละ 14,038.บาท งวดที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี

โดยมี ผศ.มูฮัมหมัด สะมะโระ เลขานุการสำนักอธิการบดี และ อ.อับดุรรอฮมาน บินแวยูโซะ หัวหน้าสำนักจัดหาทุนการศึกษา เป็นผู้มอบ เมื่อ 22 มกราคม 2563 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้มีขวัญและกำลังใจ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตนเองศึกษาอยู่อย่างแท้จริง

fn630126n1p1fn630126n1p2

fn630126n1p3fn630126n1p4

fn630126n1p5

นักศึกษาคนเก่ง

Miss Intisor Bt. Mohamat Asree จากรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลย์เซีย ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอาหรับ คือหนึ่งในจำนวนนักศึกษา 100 คน ที่เก่งระดับ 3.93 จนได้รับทุน Al Rahmah ประจำปีการศึกษา 2562 ได้เปิดเผยความรู้สึกในฐานะเป็นครอบครัวของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ด้วยการขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ได้ให้โอกาสในการรับทุนครั้งนี้ ที่มาจากการผลเรียนระดับนี้ เป็นสถาบันการศึกษาที่อบอุ่น มีความปลอดภัย ทุกคนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน มีความโดดเด่นทางด้านการสร้างบุคลิกภาพแห่งเป็นผู้นำ พร้อมๆกับความเชี่ยวชาญด้านวิชาการในแขนงต่างๆ ในอนาคตมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ในสาขาวิชาภาษาอาหรับ จนเป็นผู้ที่ชำนาญทางด้านนี้และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างกว้างขวาง

Pin It