อัล-กุรอานต้องมาก่อน

by Adnmin
in FTUNews

 

สองนักศึกษามุสลิมะฮ์ ฮาฟีเศาะฮฺ ปีที่ 2 ที่ได้รับทุนการศึกษา Rahmah ด้วยการเรียนระดับ 3.80 อัพในสาขาวิชาอัลกุรอานและซุนนะฮฺ คือ น.ส.ซอลีฮะห์ วันทอง จากจังหวัดนราธิวาสและ น.ส.ยามีละ แยนา จากจังหวัดยะลา ท่ามกลางกระแสสังคมโลกปัจจุบันที่คนรุ่นใหม่หลายๆคนต้องคำนึงถึงความมั่นคงในชีวิตต้องมาก่อน ในทางกลับกัน มุสลิมะฮฺสองคนนี้ มีมุมมองที่ต่างกันในการวาดฝันอนาคตของตัวเองอย่างน่าสนใจ กล่าวคือ การเรียนรู้อัลกุรอานนั้นต้องมาก่อน เพราะนั่นคือความมั่นคงในชีวิตที่แท้จริง ปัจจัยยังชีพอื่นๆก็จะตามมา เพราะความเป็นบารอกัตของอัลกุรอาน ที่จะช่วยเติมเต็มให้เป้าหมายหลักนั้น ดำรงอยู่อย่างมั่นคง ขอให้เราเชื่อมั่นในสิ่งที่อัลลอฮฺได้รับประกันถึงความยิ่งใหญ่และความประเสริฐของอัลกุรอาน ขอซูโกรต่ออัลลอฮฺที่เลือกเรามาอยู่ตรงนี้กับวิชาความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ล้วนแล้วแต่จะนำไปสู่ความเป็นคนดี มีพลังต่อสู้กับความท้าทาย เมื่อพูดถึงอนาคต อยากจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานที่บ้านของตัวเองให้ชุมชนมีโอกาสมาศึกษาและพัฒนาจิตวิญญาณซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการแก้ปัญหาสังคมปัจจุบันอีกด้วย

fn630127n2p3

fn630127n2p4

Pin It