สธ. จังหวัดมาเยี่ยม

by Adnmin
in FTUNews

 

นางแวสะลาเมาะ สะนิ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพิเศษส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะ มาตรวจเยี่ยม พบปะกับนักศึกษาจากประเทศจีน จำนวน 43 คน เพื่อรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ด้วยความเป็นห่วง ซึ่งได้รับการยืนยันจากนักศึกษาเองและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในความความปลอดภัย ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีปัจจัยเสี่ยงใดๆทั้งสิ้น ในโอกาสนี้ได้มีการแจกหน้ากากอนามัย (ที่ค่อนข้างขาดแคลน) ให้แก่นักศึกษาทุกคนอีกด้วย เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn630203n1p1

fn630203n1p2

fn630203n1p3

Pin It