คณะจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและพบปะกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

by Adnmin
in FTUNews

 

วันนี้ 2 มี.ค. 63 คณะจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดี ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและพบปะกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมี ศ.ดร.ซาการียา  หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ให้การต้อนรับ จากการพบปะในครั้งนี้ ได้เห็นชอบที่จะร่วมมือในด้านวิชาการ การวิจัย และสหกิจศึกษา ร่วมกันในอนาคต

fn630302n1p2

fn630302n1p5fn630302n1p1

fn630302n1p3fn630302n1p4

Pin It