เปิด Expo อาเซี่ยนมอลล์ ยิ่งใหญ่ ทุกฝ่ายสนับสนุนเต็มที่

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าอาเซียนมอลล์ มีการเปิดพิธีงานมหกรรมแสดงสินค้า ไทย – มาเลเซีย  Expo Asean Mall ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด มีรศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา ประธานมูลนิธิมาดีนะตุสสลามและอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และนายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวต้อนรับ มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ปรึกษาโครงการมาดีนะตุสสลามและนายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมีพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย กล่าวสนับสนุน มีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายก อบจ.ปัตตานี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปัตตานี นายเด่น โต๊ะมีนา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นักการเมือง หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างคับคั่ง

วัตถุประสงค์ของงานในครั้งนี้เพื่อยกระดับการค้า การลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยจะเป็นศูนย์กลางของการกระจายสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้าจากประเทศอาเซียน โดยเฉพาะการลงทุนในมิติของธุรกิจวากัฟเพื่อความดีที่ไม่สิ้นสุด กล่าวคือการจัดสรรผลกำไรไปสู่ภาคบริจาคการกุศลแก่เด็กกำพร้า ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมถึงทรัพย์สินถาวรเพื่อส่วนรวมเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลบารอกัตและความโปรดปรานจากองค์พระผู้อภิบาล สู่ความก้าวหน้า ความสำเร็จ บังเกิดผลแก่สังคมในวงกว้างอย่างแท้จริง

fn630301n1p3

fn630301n1p7fn630301n1p2

fn630301n1p4fn630301n1p5

fn630301n1p1fn630301n1p6

กด Play เพื่อชมคลิปพิธีเปิด

 

Pin It