หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการ"รัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จัดโครงการ"รัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1 " ณ มัสยิดดารุลฮูดารามง ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาเข้าร่วม

ดร.อับดุลอาซิ กะลูแป ผู้จัดการหลักสูตร กล่าวว่า โครงการรัฐศาสตร์อาสาพัฒนาชุมชน เป็นโครงการใหม่ที่ทางหลักสูตรได้จัดกิจกรรมในชุมชน และเป็นครั้งที่แรก ที่ทางหลักสูตรจะบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนสู่ชุมชนให้มากขึ้น พร้อมที่จะสร้างองค์ความรู้ที่สามารถให้ประโยชน์กับนักศึกษาและชุมชนด้วย

ดร.อับดุลอาซิ เล่าต่อว่า กิจกรรมในวันนี้มีหลากหลายมาก ที่ทางหลักสูตรจะให้นักศึกษาได้สัมผัสกับชุมชนจริง ๆ โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ทางหลักสูตรมีความมั่นใจว่านักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอาสาพัฒนาชุมชนในครั้งนี้สามารถที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดได้อีกด้วย

fn630315n1p1fn630315n1p2

fn630315n1p3fn630315n1p4

fn630315n1p5

Pin It