ดูแลนักศึกษาต่างชาติ

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 26  มีนาคม 2563 นายอับดุลบาซิด หะยีสะมะแอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา พร้อมด้วยตัวแทน ศปง.และตัวแทนสหกรณ์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้ร่วมกันแจกอาหารและถุงยังชีพแก่นักศึกษาและบุคลากรผู้ดูแลนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษาจากประเทศจีน กัมพูชาและพม่าที่ยังคงอยู่ที่หอพักในช่วงปิดเทอมนี้ จำนวนกว่า 30 คนในเวลาเดียวกันก็ได้ชี้แจงถึงหลักปฏิบัติตนใน ระยะเวลาของการระบาดเชื้อโควิด 19 เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกๆคนอีกด้วย โดยใช้เวลาสั้นไปเพียงประมาณ 30 นาที จึงแยกย้ายกันกลับ ณ บริเวณมัสยิดอัลฮารอมัยน์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

fn630326n1p1

fn630326n1p2

fn630326n1p3

Pin It