จิตอาสา ยามวิกฤติ

by Adnmin
in FTUNews

 

จากการใช้มาตรการปิดเมืองของหน่วยราชการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ที่นับวันจะยิ่งทวีเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ รวมถึงการจับจ่าย ซื้อของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของชาวบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

จากสาเหตุดังกล่าวจึงได้มีแนวคิดบริการสาธารณะ ให้ความสะดวกแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยศิษย์เก่า มฟน. และจิตอาสา ให้ความสะดวกแก่บุคลากร นักศึกษา ชาวบ้านในพื้นที่บ้านโสร่ง ต.เขาตูม จึงได้เปิดเพจชื่อว่า Lockdown Fight COVID 19 ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือ ให้บริการแก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านโสร่ง ที่มีความตั้งใจให้ความร่วมมืออยู่บ้านไม่แพร่เชื้อ โดยมีสินค้าที่สามารถฝากซื้อได้คือ ยาสามัญประจำบ้าน นม อาหารแห้ง อาหารสด ฯลฯ และกำหนดจุดรับของ ณ สี่แยกบ้านต้นตำเสา เน้นความสะอาด ระยะห่าง 2 เมตร ล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัย การให้บริการนี้ ไม่แสวงหากำไร จัดตั้งขึ้นในยามวิกฤติเท่านั้น

fn630401n1p2

fn630401n1p3

fn630401n1p4

Pin It