ศอ.บต. เชิญอธิการบดีเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอนภายใต้ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา Covid-19

by Adnmin
in FTUNews

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 63 อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ ภายใต้ระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในช่วงเดือนรอมฎอน ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า (ศูนย์ประสานงานบริหารจัดการและแก้ปัญหาผลกระทบโรค COVID 19) ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุม และมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ตัวแทนสำนักจุฬาราชมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ อธิการบดีได้มอบหนังสือ “คู่มือการเผชิญโรคระบาด คำแนะนำเนื่องในวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” แก่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

fn630416n1p1fn630416n1p2

fn630416n1p3 Medium

fn630416n1p4 Mediumfn630416n1p5 Medium

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดหรืออ่าน คู่มือมุสลิมในการเผชิญหน้าโรคระบาด คำแนะนำเนื่องในวิกฤตไวรัส โคโรนา COVID-19 ตามภาษาที่ต้องการ ด้านล่างนี้

ภาษาไทย
Melayu-Jawi
Melayu-Rumi
thai1
Kulit Covid jawi
Kulit Covid rumi
Downloads
Downloads
Downloads

 

 

Pin It