ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นายมาหามะรอซือดี เจ๊ะแว

by Adnmin
in FTUNews

 

ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว นายมาหามะรอซือดี เจ๊ะแว (Muhammadrusdi Chewan)ที่ได้กลับคืนสู่ความเมตตาของอัลลอฮฺ (เมื่อ 5 มิถุนายน 2563)

นายมาหามะรอซือดี เจ๊ะแว เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2511 (52 ปี) มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ 206/1 ม.4 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ 2/11 ถ.เวฬุวัน อ.เมือง จ.ยะลา จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค จ.ยะลา เริ่มปฏิบัติงานเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เมื่อปี 2542 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ครอบครัวมีบุตรชาย 1 คน ได้ประสบกับบททดสอบอย่างฉับพลันด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก เข้ารักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา และได้เสียชีวิตในเช้าวันต่อมา

นายมาหามะรอซือดี เป็นคนที่มีบุคลิกภาพเยือกเย็น มีอัธยาศัยดีกับทุกคนจนเป็นที่ยอมรับ เสียสละ มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติศาสนกิจเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการไปมัสยิดฮารอมัยน์ตั้งแต่ก่อนเข้าวักตูและอยู่ในแถวแรกของการละหมาดญามาอะฮฺ ซึ่งถือเป็นกิจวัตรประจำวันของเขาที่เกิดขึ้นในรอบหลายๆปีที่ผ่านมา

ในนามของผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยฟาฏอนีทุกคน ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปครั้งนี้ และขอดุอาต่อเอกองค์อัลลอฮฺขอได้โปรดอภัยโทษและประทานความเมตตา ความอบอุ่นและพำนักอยู่ ณ สถานที่พร้อมกับบรรดาซอลีฮีนทั้งหลาย อามีน

fn630605p3

fn630605p1fn630605p2

fn630605p4

Pin It