สร้างเครือข่ายฮาลาล

by Adnmin
in FTUNews

 

คณะจากสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาลี สาเมาะ รองผู้อำนวยการสถาบันฮาลาลฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษและคณะเข้าพบหารือกับ รศ.ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี และ ศ.ดร.ซาการียา หะมะ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการดำเนินที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากิจการด้านฮาลาล เมื่อ 14 มิถุนายน 2563 ณ อาคารสภามหาวิทยาลัย

สถาบันฮาลาลได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2552 จากมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาและงานวิจัยฮาลาลให้เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและบริการฮาลาลสู่สากลอีกทั้งเป็นแหล่งวิชาการและเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีด้านฮาลาลในภูมิภาคเอเชียเพื่อพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตและบริการตามมาตรฐานฮาลาลอันเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค

fn630614n2p2

fn630614n2p1

fn630614n2p3

ข่าวและภาพ​ โดย​ Amin​ Yeana

 

Pin It