กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอยะรัง

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี เข้าเยี่ยมคารวะนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง ณ ที่ว่าการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

การเข้าเยี่ยมคารวะนายอำเภอในครั้งนี้ กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้รายงานกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมศิษย์เก่าฯ และหารือการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าฯ นอกจากนี้ได้แลกเปลี่ยนทัศนะถึงบทเรียนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ​ Covid-19 และแนวทางการบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดชายแดนให้เข้มแข็ง

fn630622n1p1n

fn630622n1p2

fn630622n1p3

ข่าวและภาพ โดย Abdullah Teeza

Pin It