อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีมอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์ (ลอนดอน) ประเทศอังกฤษให้แก่นักศึกษา จำนวน 100 ทุน

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2563 สำนักจัดหาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนอัลเราะห์มะห์ (ลอนดอน) ประเทศอังกฤษ โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี มอบทุนให้แก่นักศึกษาทุนดังกล่าว จำนวน 100 ทุน ณ ห้องประชุมอาคารสภา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ขอขอบคุณมูลนิธิอัลเราะห์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

fn630907n2p1fn630907n2p6

fn630907n2p5fn630907n2p4

fn630907n2p2

ภาพและข่าว โดย : Mahyarudin Dueramaeng

 

 

Pin It