ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสได้บรรจุข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

กลุ่มงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี กับนายซอหมาด ใบหมาดปันจอ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในโอกาสได้บรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี  ทั้งนี้ก่อนเดินทางไปรับตำแหน่ง ได้เข้ารับโอวาทจาก ผศ.ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ Sukree Langputeh รองอธิการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ณ ร้านอาหาร PaPa TaGu จังหวัดปัตตานี

fn630915p1

fn630915p2

fn630915p3

Pin It