ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฟาฏอนีและจัดเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้รับเกียรติต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายราชิด สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ได้โอกาสมาพบปะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯ โดย อธิการบดี รองอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ

fn631006p2fn631006p1

และในวันเดียวกัน มหาวิทยาลัยาฏอนี ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่ได้เลือกมหาวิทยาลัยาฏอนีเป็นสถานที่ประชุมหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านโต๊ะอิหม่ำและผู้นำชุมชน พร้อมมอบนโยบายการบริหาร ซึ่งอำนวยการประสานโดย อำเภอยะรังเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้

fn631006p3fn631006p4

fn631006p5

Pin It