รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า นำคณะเข้าพบนายอำเภอ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมคารวะนายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  เพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนภูมิภาค ต่อมาเวลาประมาณ 11.00 น.เข้าเยี่ยมคารวะนายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และได้ปรึกษาเรื่องการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาขาระดับอำเภอ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษาด้วย

นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง  กล่าวว่า ยะรังมีของดีเยอะมาก และผมจะนำเสนอของดีในอำเภอยะรังสู่นานาชาติ ผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้

นายหร่ออ๊บ  มุเส็มสะเดา นายอำเภอทุ่งยางแดง กล่าวว่า การศึกษาไม่จำเป็นต้องสร้างเงื่อนไข แต่การศึกษาคือการสร้างโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ และผมยินดีที่จะสร้างโอกาสในการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ทิ้งท้ายว่า สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะประสานความร่วมมือด้านการศึกษา วิจัย ฝึกอบรม และแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมกับอำเภอใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในอนาคต และให้เกิดประโยชน์กับชุมชน

fn631020p1fn631020p2

fn631020p3fn631020p4

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

Pin It