สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำศิษย์เก่าได้รับบรรจุข้าราชการใหม่เข้าพบผู้บริหาร

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอบูนูฟัยล์  มาหะ นายกสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้มอบหมายให้นายมูรชีดี  กาลอ อุปนายกสมาคมเก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี นำคณะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ได้รับการบรรจุข้าราชการใหม่ เข้ามาคารวะ รองศาตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี  จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี  หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลฮาลิม  ไซซิง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ (คณบดีอาวุโส) ณ ห้องรับรองสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย

1. นายฮูไซนี  แซะอาหลี  ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลจังหวัดยะลา

2. นายอ๊ะหมัด  ดอล๊ะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมถ์ จังหวัดนราธิวาส

3. นายซอหมาด  ใบหมาดปันจอ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้การเข้ามาเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ เป็นการแสดงการขอบคุณของศิษย์เก่าที่มีต่อมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่ให้ความรู้ในวันนั้น จนทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในวันนี้ จากนั้นขอโอวาทจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นข้าราชการที่ดีต่อไป

fn631021p3fn631021p4

fn631021p5fn631021p7

fn631021p6fn631021p1

fn631021p2

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

Pin It