ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าเข้าพบนายอำเภอมายอ

by Adnmin
in FTUNews

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกรี หลังปูเต๊ะ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายรอยาลี  ยะดะหะ นายอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อหารือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับส่วนภูมิภาค และได้หารือการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาขาระดับอำเภอ พร้อมทั้งเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

จากนั้นทางอำเภอมายอ ให้เกียรติรองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ได้รับชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตมายอโอเพ่น สันติสุขชายแดนใต้ และการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัตระหว่างโรงเรียนส่วนกลางส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีอีกด้วย

fn631022p1

fn631022p2fn631022p3

fn631022p4fn631022p5

ข่าวและภาพ โดย​ Abdullah Teeza

 

Pin It