กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับช่าวบ้าน หมู่บ้านโสร่ง

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2654  ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับช่าวบ้าน หมู่บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างหนักในช่วงนี้

fn640105p6fn640105p2

fn640105p3fn640105p4

fn640105p5fn640105p1

 

ภาพและข่าว โดย​ Maroyee Mahama

 

Pin It