เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีกับนายก อบจ.ปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ดร.นูรดินอับดุลเลาะฮ์ ดากอฮา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม พร้อมเจ้าหน้าที่กองบริการสังคมและส่งเสริมวัฒนธรรมอิสลาม เยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในนามมหาวิทยาลัยฟาฏอนี กับนายก อบจ.ปัตตานี นายเศรษฐ อัลยุฟรี หลังจากที่ท่านได้แถลงนโยบายเป็นทางการในวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

fn640122p1

fn640122p2

fn640122p3

Pin It