ร่วมต้อนรับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ร่วมต้อนรับ พลตำรวจตรี พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานีและคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ทั้งนี้ได้มีการพบปะและแลกความคิดเห็นกับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่สถาบันการศึกษาให้เข้ามามีบทบาทเดินหน้าการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

fn640301n2p1fn640301n2p5

fn640301n2p3fn640301n2p4

fn640301n2p2

ภาพและข่าว โดย​ Azhan Che-tae

 

Pin It