ต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอคนใหม่ของอำเภอยะรัง

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์  ดร.อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ให้การต้อนรับ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอยะรัง ได้มาพบปะเนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่นายอำเภอยะรัง ณ ห้องรับรอง อาคารสภามหาวิทยาลัยฟาฎอนี

fn640315n1p1

fn640315n1p2

fn640315n1p3

Pin It