เยี่ยมเยียนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมเยียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมได้หารือเเลกเปลี่ยนเเนวทางการทำงานด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต ณ ห้องอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fn640315n2p1

fn640315n2p2

fn640315n2p3

Pin It