อุปทูต​ประเทศเนเธอแลนด์​ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมเยียนพบปะอธิการบดี

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม เวลา 08.30 น.  Mr. Thomas Van Leeuwen อุปทูต​ประเทศเนเธอแลนด์​ประจำประเทศไทย พร้อมผู้ติดตามเข้าเยี่ยมเยียนพบปะกับ รศ.ดร. อิสมาอิลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฎอนี ณ ห้องรับรอง อาคารสภา มหาวิทยาลัยฟาฎอนี

fn640324p1fn640324p2

fn640324p5fn640324p3

fn640324p4

Pin It