สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดสัมมนาสัมมนาผ่านระบบ Zoom

by Adnmin
in FTUNews

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทางสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้จัดงานสัมมนา Thai Politics in Transition Internal and External Impetus ผ่านระบบ Zoom โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฟาฏอนนี เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมอาคารมูลนิธิมะทา และยังผู้ที่สนใจเข้ารับฟังผ่านระบบ Zoom

fn640421p1

fn640421p2fn640421p7

fn640421p3fn640421p4

fn640421p5fn640421p6

 

Pin It